teplomer web

Odbor stavební úřad

Kontakty

Odbor stavební úřad vykonává stání správu oblasti územního plánování, navazujícího řízení, vyvlastnění a ochrany památek pro Rýmařov a obce Malá Morávka, Dolní Moravice, Malá Štáhle, Stará Ves, Horní Město, Tvrdkov, Jiříkov, Břidličná, Ryžoviště a Velká Štáhle. Vykonává funkci stavebního úřadu pro území obce Rýmařov, Malá Morávka, Dolní Moravice, Malá Štáhle, Stará Ves, Horní Město, Tvrdkov a Jiříkov.

Úsek územního plánování pořizuje územní plány, regulační plány a územně plánovací podklady. Je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti, vede evidenci ÚPD.

Úsek stavebního řádu (stavební úřad)  vydává rozhodnutí, sdělení, opatření, vyjádření a stanoviska na úseku územního rozhodování, povolování, odstraňování staveb a kolaudace. Vede navazující řízení. Ukládá nařízení zabezpečovacích prací, udržovacích prací a nezbytných úprav staveb, neodkladné odstranění staveb. Uzavírá veřejnoprávní smlouvy podle stavebního zákona, posuzuje stavby užívané osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Provádí kontrolní prohlídky staveb. Vykonává činnost státního stavebního dozoru a s tím spojené sankční řízení.

Úsek vyvlastňování plní funkci vyvlastňovacího úřadu v souladu s ustanoveními zákona o vyvlastnění pro správní území obce Rýmařov, Malá Morávka, Dolní Moravice, Malá Štáhle, Stará Ves, Horní Město, Tvrdkov, Jiříkov, Břidličná, Velká Štáhle, Ryžoviště.

Úsek ochrany památek zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče ve správním území obce Rýmařov, Malá Morávka, Dolní Moravice, Malá Štáhle, Stará Ves, Horní Město, Tvrdkov, Jiříkov, Břidličná, Velká Štáhle, Ryžoviště. Vykonává státní stavební dozor nad stavbami, které jsou kulturními památkami a stavbami ve vesnických památkových zónách v Malé Morávce a Žďárském Potoku a v městské památkové zóně Rýmařov. Zajišťuje odborné zpracování závazného stanoviska podle zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, pro restaurování, údržbu, stavební úpravy kulturních památek a staveb v památkových zónách na základě vyjádření odborné organizace a vydává stanoviska k dokumentacím územního plánování.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště