teplomer web

Janovický zámek

Původní pozdně gotickou tvrz postavil v letech 1520 až 1530 zástavní pán Petr ze Žerotína. Do dědičného držení Královské panství zakoupil roku 1583 vzdělaný štýrský šlechtic Ferdinand Hoffmann z Grünbüchlu, president dvorské komory, dvořan, osobní přítel Rudolfa II. a bratranec posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka.

janovice nedat FRechtorikPočínaje rokem 1586 začaly stavební práce a tvrz se změnila na příjemný renesanční zámek. Když Ferdinand opustil pražský císařský dvůr pro luteránskou víru, vybudoval na panství hutě podle štýrské předlohy a dal tak impulz k modernizaci celého železářství v našich zemích. Mezi lety 1656 a 1658 přibyla k zámku kaple v podobě rondelu a roku 1663 přestavěl zámek stavitel Alessandro Cannevalo v raně barokním duchu. V roce 1721 připadl zámek do vlastnictví jilemnických hrabat Harrachů a zámek se stal vedlejším sídlem českého rodu. Ferdinand Bonaventura provedl ve 40. letech 18. století zásadní přestavbu zámku s pomocí významného stavitele Gottfrieda Weissera v pozdně barokním slohu. V 19. a ve 20. století proběhly vnitřní úpravy a poslední vnější úpravy pochází z roku 1901.

Zámek se stal trvalým sídlem janovické linie Harrachů za Karla Alfréda v druhé půli 19. století. Poslední majitelkou zámku byla Anna Marie, dcera významného zemědělského znalce a filantropa Františka Arnošta a žena maďarského diplomata Františka Zikmunda Rosty -  Forgache z Barkocz. Po roce 1945 byla rodině nemovitost zabavena, část mobiliáře vyvezena do Maďarska a část umístěna na zámku Liběchov, většina vybavení však byla zničena nebo rozkradena. Od roku 1949 v budově sídlil archív Olomouckého kraje, od roku 2002 je však zámek prázdný a nevyužívaný.

V současné době je někdejší Cínový sál v přední části zámku využíván jako obřadní místnost města. V zachovalém a funkčním stavu je budova bývalé správy janovického velkostatku, jež dosud slouží lesní správě, méně dobrý je stav budovy  pivovaru. Městské muzeum Rýmařov v letní sezóně oživuje zámek výstavami a kulturními akcemi. Od roku 2018 je vlastníkem zámku Národní památkový ústav, který plánuje rekonstrukci a zpřístupnění objektu.

janovice 2000 MMarek janovice 2012 MMarek3janovice 2012 MMarek2janovice 2012 MMarek

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště