teplomer web

V těchto dnech byly dokončeny dvě výměny lávek přes Podolský potok - již dříve byla vyměněna lávka mezi ulicemi Žižkova a U Potoka (u chráněného bydlení Sagapo, p.o.), nyní se vyměnila také lávka mezi ulicemi Bartákova a Mlýnská (za prodejnou Rýmařovanka - COOP).

Sportovní klub ATLETIKA Rýmařov, z.s. stále přijímá děti do atletické „školky“ pro děti ve věku 5-7 let a „přípravky“ pro děti ve věku 8-11 let. 

V Edrovicích za ulicí Karla Schinzela se právě dokončuje výstavba inženýrských sítí pro 13 nových rodinných domů, dokončení a kolaudace se předpokládá v září 2019. Po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a vyhotovení geometrického plánu, který přesně vymezí jednotlivé parcely a určí jejich výměru, bude spuštěn samotný proces prodeje. 

Město Rýmařov nechalo zpracovat virtuální prohlídku města – sférickou fotografii, která zabere celý prostor v maximálním zorném úhlu 360°x 180°. Pomocí interaktivního prohlížeče je možné se sférickou fotografií libovolně otáčet, přibližovat či oddalovat.

Město Rýmařov připravuje strategický plán rozvoje do roku 2030. Důležitým podkladem pro nastavení plánu, ale i pro rozhodování zastupitelstva a činnost městského úřadu v řadě dílčích oblastí jsou názory občanů. Formou dotazníkového šetření mají nyní všichni obyvatelé Rýmařova možnost vyjádřit své názory k současnosti i budoucnosti města.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařídila dne 26. července 2019 mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji. Bližší informace na úřední desce města.

V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd ve spolupráci se svým polským partnerem, Euroregionem Pradziad, novou brožuru s názvem Slavnostní zvyky a tradice v Euroregionu Praděd. Tato česko-polská publikace je určena především dětem základních škol, které se jejím prostřednictvím mohou dovědět mnoho zajímavých informací o tom, jaké svátky slaví naši sousedé na druhé straně hranice.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště