Dnes je středa 30.9.2020 22:52, svátek slaví: Jeroným

Termíny schůzí rady města

3. února 2020

 • Předběžná zpráva o hospodaření města za rok 2019

9. března 2020

 • Bezpečnostní situace ve městě, činnost městské a státní policie
 • Projednání situace ve VaK a.s. Bruntál
 • Stav vymáhání pokut a pohledávek

6. dubna 2020

 • Výsledky hospodaření společností Městské služby Rýmařov, Teplo Rýmařov, Spojené lesy s.r.o. a zpráva p. o. Byterm + hospodaření za rok 2019
 • Závěrečný účet města za rok 2019 (vč. hospodaření příspěvkových organizací)
 • Schválení Strategického plánu města Rýmařov

18. května 2020

 • Osadní výbory

15. června 2020

 • Stav zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva
 • Zpráva o činnosti příspěvkových organizací ve městě
 • Aktuální zpráva o hospodaření města

24. srpna 2020

 • Zpráva komise pro občanské záležitosti
 • Stav vyřizování stížností a připomínek
 • Dopravní situace ve městě, stav komunikací

14. září 2020

 • Aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření, I. návrh rozpočtu 2021
 • Aktualizace cen prodeje nemovitostí, výše nájemného z pozemků a nebytových
 • prostor města
 • Kalkulace ceny stočného

26. října 2020

 • Zpráva o požární ochraně
 • Valná hromada MěS s.r.o. a Teplo s.r.o.
 • II. návrh rozpočtu města pro rok 2021 + aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření

30. listopadu 2020

 • Rozpočet města na rok 2021 + aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření
 • Stav plnění věcného rámce akcí (programové prohlášení) 2018-2022
 • Plán zasedání RM a ZM na rok 2021

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317