Dnes je středa 22.9.2021 6:37, svátek slaví: Darina

Termíny schůzí rady města

1. února 2021

 • Předběžná zpráva o hospodaření města za rok 2020

15. března 2021

 • Bezpečnostní situace ve městě, činnost městské a státní policie
 • Stav vymáhání pokut a pohledávek

19. dubna 2021

 • Valná hromada Městské služby Rýmařov, s.r.o. a Teplo Rýmařov, s.r.o.
 • Zpráva o hospodaření Spojené lesy s.r.o. a Byterm Rýmařov, p.o. za rok 2020
 • Projednání situace ve VaK Bruntál, a.s.
 • Závěrečný účet města za rok 2020 (vč. hospodaření příspěvkových organizací)

17. května 2021

 • Osadní výbory

14. června 2021

 • Stav zajištěnosti civilní ochrany obyvatelstva
 • Zpráva o činnosti příspěvkových organizací ve městě
 • Aktuální zpráva o hospodaření města

23. srpna 2021

 • Zpráva komise pro občanské záležitosti
 • Stav vyřizování stížností a připomínek
 • Dopravní situace ve městě, stav komunikací

13. září 2021

 • Aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření, I. návrh rozpočtu 2022
 • Aktualizace cen prodeje nemovitostí, výše nájemného z pozemků a nebytových prostor města
 • Kalkulace ceny stočného

25. října 2021

 • Zpráva o požární ochraně
 • Valná hromada Městské služby Rýmařov, s.r.o. a Teplo Rýmařov, s.r.o.
 • II. návrh rozpočtu města na rok 2022 + aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření

29. listopadu 2021

 • Rozpočet města na rok 2022 + aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření
 • Plán schůzí rady města a zasedání zastupitelstva na rok 2021

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317