teplomer web

Stavební úpravy pozemní komunikace Komenského ulice

Stavební úpravy pozemní komunikace  představují dokončení povrchů v Komenského ulici, kde se loni řešila oprava splaškové i dešťové kanalizace, oprava plynu a také vodovodního řadu.

V rámci úprav dojde k provedení celkové rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikací, úpravě prostorového řešení křižovatky ulic Komenského x Strálecká x Okružní, zřízení nových zpevněných ploch (chodníky, parkovací stání, plochy pro umístění nádob na odpad) a nového veřejného osvětlení včetně nasvětlení přechodu u polikliniky. Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost JR STaKR s.r.o. s nabídkovou cenou 1 947 278,75 Kč. Termín zahájení stavebních prací je od 30.04.2018. Předpoklad ukončení je do 10 týdnů.

Realizace předmětné stavby přinese v okolí dočasné problémy v podobě zvýšené hlučnosti, prašnosti, provozu stavební techniky a dělníků, zhoršených podmínek pro docházku, možnost dojížďky a zásobování, které ale nelze nijak obejít a je nezbytné se s nimi smířit. Odměnou za to bude nová komunikace, veřejná prostranství a životní prostředí, které zpříjemní život v místě bydliště a celkové zkvalitnění veřejných prostor našeho města.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště