teplomer web

Oprava komunikace na Divadelní ulici (aktualizováno)


V týdnu od 21.05.2018 byly zahájeny práce na opravě komunikace v Divadelní ulici, kterým předcházela výměna vodovodního řadu (investor spol. VaK Bruntál, a.s.). Stavební práce budou zahrnovat kompletní opravu obousměrné místní komunikace délky 283,87 m, včetně chodníků a parkovací plochy. Součástí prací bude i oprava kanalizace (právě probíhá), odvodnění srážkových vod novým trubním vedením dešťové kanalizace téměř v celé délce ulice, kompletní oprava veřejného osvětlení a oprava opěrné zídky u objektu č.p. 844.

Na realizaci úprav předmětné ulice bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála spol. JR STaKR, s.r.o., s nabídkovou cenou 12 905 tis. Kč. Uvedená cena zahrnuje opravy i navazujících ulic – Čapkova, Sadová a Jelínkova (pod mateřskou školkou).

V termínu od 25.05.2018 (pravděpodobně i v sobotu) bude realizační firma provádět frézování vozovky na ulicích Sadová, Čapkova a Jelínkova. Staveniště bude řádně označeno a vjezd bude zakázán. Prosíme občany, aby dbali zvýšené bezpečnosti a v případě nutnosti řešili individuální příjezd se zhotovitelem stavby.

Popis úprav jednotlivých ulic:

Stavební úpravy Čapkovy ulice zahrnují celkovou opravu komunikace vč. zpevněných ploch a chodníku. V rámci úprav dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky a chodníku, výměně obrub a řádnému odvodnění ploch pomocí nově rozmístěných uličních vpustí. Součástí je i zřízení podélného stání a oprava veřejného osvětlení.

Stavební úpravy Sadové ulice zahrnují celkovou opravu komunikace vč. zpevněných ploch chodníků. V rámci úprav dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky a chodníků, výměně obrub a řádnému odvodnění ploch pomocí nově rozmístěných uličních vpustí. Součástí bude i částečná oprava kanalizace, oprava veřejného osvětlení, zřízení nového kolmého stání pod budovou ZUŠ Čapkova, kde bude zřízeno celkem 14 parkovacích míst (1x imobilní), a dále zřízení nového chodníku od parkoviště směrem k ulici Divadelní, který bude ukončen u objektu č.p. 1018, kde naváže na stávající zpevněnou plochu.

Stavební úpravy Jelínkovy ulice zahrnují celkovou opravu komunikace v délce 121,37 m. V rámci úprav dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky, osazení nových obrubníků a odvodnění pomocí žulové přídlažby s novými vpustěmi.

Celková délka realizace je naplánována do 135 kalendářních dnů od předání staveniště, které proběhlo dne 15.05.2018.

Dále chceme občany informovat, že probíhají stavební práce na Komenského ulici, které jsou již částečně dokončeny. Předpoklad kompletního dokončení je 06.07.2018. V nejbližší době budou spol. VaK Bruntál a.s., zahájeny stavební práce na výměně vodovodního řadu v Máchově ulici, na kterou naváže kompletní rekonstrukce komunikace ze strany města. V současné chvíli probíhají v našem městě a jeho částech pozimní zástřiky, které by měly být ukončeny příští týden. Opravu Husovy ulice provedou dle podmínek města plynaři, kteří zde prováděli opravu plynovodního potrubí. S ohledem na plánovanou kompletní opravu předmětné ulice v příštím roce, kdy se plánuje výměna asfaltového povrchu za dlážděný - jako je tomu v celém centru města, jednalo město s plynaři o náhradě za provedení asfaltového povrchu (v rámci zástřiků by se provedla jen dočasná a levnější oprava), což se však nepodařilo a z toho důvodu došlo k posunutí termínu. Termín realizace je podle posledních informací v půlce června.

Lze předpokládat, že výše uvedené stavby přinesou vašemu okolí dočasné problémy v podobě zvýšené hlučnosti, prašnosti, provozu stavební techniky a dělníků, zhoršených podmínek pro docházku, možnost dojížďky a zásobování, které ale nelze jinak obejít. Odměnou za to budou nové komunikace, veřejná prostranství a životní prostředí, které zpříjemní život v místě bydliště a celkové zkvalitnění veřejných prostor našeho města.

 
Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

 

pdfSituační výkres - Divadelní ulice

pdfSituační výkres - Jelínkova ulice

pdfSituační výkres - Sadová ulice

pdfSituační výkres - Čapkova ulice

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště