teplomer web

Větrné elektrárny v Rýmařově a okolí?

Zastupitelé města se tématem budování větrných elektráren zabývají už od loňského roku.

V průběhu roku 2023 Moravskoslezský kraj zpracoval a následně zveřejnil územní studii, která měla za cíl komplexní analýzu a vyhodnocení území Moravskoslezského kraje z hlediska jeho existujících omezení pro umístění záměrů větrných a fotovoltaických elektráren. Mezi taková omezení patří především ochrana veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů, případně vyplývajících z vlastností území, a dále ochrana kulturních, přírodních a civilizačních hodnot. Území na východ od Rýmařova je dle této studie potenciálně vhodné pro realizaci záměru VTE.

V únoru 2024 proběhlo pracovní setkání se Štěpánem Chalupou, předsedou Komory obnovitelných zdrojů energie, kde se mohli zastupitelé dotázat na všechny informace týkající se této problematiky. Do konce dubna město Rýmařov obdrželo 6 konkrétních nabídek od různých dodavatelů s různými návrhy formy spolupráce na výstavbě větrných elektráren. Teprve v případě, že by se město rozhodlo výstavbu zařízení výslovně neodmítnout, bylo připraveno nezávazně diskutovat konkrétní lokality, počet zařízení, formy a podmínky spolupráce a související záležitosti. Tím by se také otevřela možnost koordinovaného postupu s okolními obcemi, na jejichž území výstavba proběhne.

V okolních obcích jsou nakloněni výstavbě větrných elektráren Ryžoviště a Lomnice, ve Velké Štáhli už podporu větrným elektrárnám schválilo zastupitelstvo, v Břidličné plánují výstavbu ve spolupráci se společností AL Invest Břidličná a.s. Opačný názor, tedy proti výstavbě větrných elektráren, zastávají v Malé Štáhli a v Dětřichově nad Bystřicí. Území ostatních obcí na Rýmařovsku není pro výstavbu větrných elektráren z nejrůznějších důvodů vhodné (chráněná krajinná oblast, lokality soustavy chráněných území Natura 2000, lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů atd.). Je velmi pravděpodobné, že v některých místech na Rýmařovsku větrné elektrárny budou postaveny.

Záměr umístění větrných elektráren byl standardně projednán v orgánech města. Nejprve byl předložen v komisi životního prostředí a regionálního rozvoje, která jej zevrubně prodiskutovala a zvážila veškeré argumenty pro a proti. Komise nakonec nedoporučila vyhlášení referenda a doporučila, aby rada města byla zmocněna k jednání se společnostmi nabízejícími participaci města na výstavbě a provozu větrných i fotovoltaických elektráren.

Zastupitelstvo města, které je k udělení takového zmocnění oprávněno, projednalo záměr na svém zasedání ve čtvrtek 25. dubna 2024 a po dlouhé diskuzi nakonec těsnou většinou hlasů přijalo usnesení, kterým zmocnilo radu města, aby při jednáních se společnostmi nabízejícími participaci města na výstavbě a provozu větrných elektráren jménem města realizaci větrných elektráren na území města Rýmařova a jeho místních částí odmítala.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště