teplomer web

Služba SeniorTAXI si získala oblibu

Od 1. října 2019 dotuje město Rýmařov službu SeniorTAXI určenou starším nebo pohybově handicapovaným občanům pro využití k dopravě na vybraná místa ve městě.

 SeniortaxiNárok na službu má každý občan s trvalým pobytem v Rýmařově a jeho částech (Harrachov, Ondřejov, Jamartice, Stránské, Edrovice a Janovice), který dovršil  65 let nebo je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P.

Služba je poskytována: 

  • držiteli průkazu SeniorTAXI vystaveného městem Rýmařov,
  • pouze na území města Rýmařov včetně místních částí - Harrachov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské,
  • každý pracovní den od 6:30 do 15:00 hodin.

Maximální počet jízd pro jednoho seniora je šest jízd měsíčně v jednom směru.

K využívání služby je nutno se registrovat v úředních hodinách na odboru sociálních věcí v budově Městského úřadu Rýmařov na ulici 8. května 48 v prvním patře. Žádost je možno vyplnit předem (zde je ke stažení formulář žádosti a plná moc k vyzvednutí průkazu, pokud si ho senior nevyzvedává sám), při registraci je nutno předložit občanský průkaz, případně průkaz ZTP nebo ZTP/P (u osob mladších 65 let).

Jak to funguje?

Objednat SeniorTAXI je třeba jeden pracovní den před dnem, v němž senior požaduje přepravu, na telefonním čísle 702 266 763. Pokud má poskytovatel služby volný vůz, lze objednat odvoz kdykoliv ve stanovených hodinách – dle zkušeností je čekací doba cca 10-15 minut.

Pozor, SeniorTAXI má jediné telefonní číslo, které bylo speciálně zřízeno pro objednávání této služby, a to 702 266 763! Jiné telefonní číslo není číslem této taxislužby!

  • Senior se při nástupu do vozidla přepravci prokáže průkazem SeniorTAXI a zaplatí částku 20 Kč při dopravě po Rýmařově, případně 25 Kč, pokud senior nastupuje (vystupuje) v místních částech.
  • Senior může být přepravován s jednou doprovázející osobou, která již za službu neplatí (neprokazuje se přepravci).
  • Přepravce je povinen umožnit seniorovi přepravu menších břemen, spoluzavazadel a invalidních vozíků.
  • Přepravce má právo odmítnout poskytnout službu seniorovi, který je pod vlivem alkoholu nebo znečištěný.
  • U osob mladších 65let platnost průkazu SeniorTAXI trvá po dobu platnosti průkazu ZTP, ZTP/P.

SeniorTAXI je velmi využívaná služba, počet registrovaných uživatelů i počet jízd se stále zvyšuje. Od počátku služby je počet registrovaných uživatelů (vydaných průkazů) cca  550, počet seniorů, kteří alespoň jedenkrát službu využili  406. Nízkou cenu taxislužby pro uživatele město samozřejmě dotuje ze svého rozpočtu.

Grafik

(V roce 2019 byla služba poskytována jen tři měsíce, od 1. října do konce roku)

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště