teplomer web

Nezapomněli jste podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Středa 31. ledna je posledním dnem lhůty pro podání přiznání k dani nemovitostí na rok 2024. Finanční úřad proto od 22. ledna do 2. února rozšířil úřední hodiny, v nichž lze získat pomoc specialistů. Přiznání lze v tomto období na všech územních pracovištích podat nebo osobně konzultovat od pondělí do čtvrtka od 08:00 do 17:00 hodin a v pátek od 08:00 do 14:00 hodin. K zodpovězení dotazů mohou občané využít také  infolinku na telefonním čísle 596 651 177, na které odpovídají specialisté na daň z nemovitých věcí. Infolinka je v provozu od pondělí do čtvrtka od 08:00 do 17:00 hodin a v pátek od 08:00 do 14.00 hodin.

Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2023 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny pozemky a zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území Moravskoslezského kraje.  Rozhodný je stav vlastnictví nemovité věci k 1. 1. 2024.

Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2023 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni  1. 1. 2024 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2023 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2024 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.

Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je mimo jiné digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2023 – v mnoha případech došlo ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel. 

Další důvody pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí plynou z novely zákona o dani z nemovitých věcí. Nejčastější důvody pro podání přiznání a další podrobné informace k novele naleznete na webu Finanční správy nebo v letáku pod tímto článkem.

Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo aplikaci Online finanční úřad, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a současně toto podání odeslat nebo vytisknout. Využít lze rovněž službu předvyplnění přiznání.

Uživatelé přihlášení do Daňové informační schránky plus (DIS+) mohou využít také službu Ověření na katastr nemovitostí, pomocí které si lze zkontrolovat daňové přiznání oproti údajům v katastru nemovitostí, ještě před odesláním daňového přiznání na finanční úřad. 

Všechny tiskopisy a informace lze získat bez osobní návštěvy úřadů na webu Finanční správy.

Placení daně z nemovitých věcí

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) končí 31. května 2024. Finanční správa bude poplatníky informovat o výši jejich daňové povinnosti jako tradičně formou složenky, kterou obdrží do poštovních schránek nebo formou hromadných předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na územních pracovištích finančního úřadu.

Majitelé datových schránek dostanou namísto složenky informace pro placení daně z nemovitých věcí do svých datových schránek. Obdobně je tomu i v případě uživatelů DIS+, kteří najdou informace pro placení daně v DIS+ v sekci Nastavení a informace o subjektu → Daň z nemovitých věcí a nebude jim již zasílána složenka. Poplatníkům, kteří jsou přihlášeni k zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail, budou informace pro placení daně z nemovitých věcí doručeny na e-mail a poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, bude provedena úhrada daně tímto způsobem.

Jak si placení usnadnit?

  • Úplně nejpohodlnější a bez každoročních starostí je placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Stačí se nejpozději do 31. ledna přihlásit na finančním úřadě. Více informací naleznete  na webových stránkách Finanční správy.
  • Kdo nemá SIPO ani datovou schránku, může dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na finančním úřadě. Více informací naleznete na webových stránkách Finanční správy

Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí finančního úřadu

Informační leták - Kdy máte povinnost podat daňové přiznání? - přehled hlavních legislativních změn

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště