teplomer web

Ceny vodného a stočného od ledna 2024

Od 1. ledna 2024 se stanovila společnost VaK Bruntál a.s. novou cenu za odběr pitné vody (vodné) a současně Městské služby Rýmařov, s.r.o. jako provozovatel kanalizační infrastruktury oznámila novou cenu stočného.

Nová cena vodného byla stanovena na 57,98 Kč/m3 včetně 12% DPH. Oproti roku 2023 je to zvýšení ceny o 10,4 %. Stejně jako v řadě jiných regionů za zdražením stojí především nárůst nákladů od elektřiny, přes mzdy, surovou vodu (pro ÚV Karlov nárůst přes 23 %), až po zdražení chemikálií pro úpravu a čištění vod. Zdražení zahrnuje i zvýšení sazby daně z přidané hodnoty (DPH) z 10 % na 12 %.

Společnost VaK Bruntál a.s nevyplácí svým akcionářům žádné dividendy ani tantiémy. Veškeré odpisy a zisk z dodávky a čištění vody využívá na investice do obnovy infrastrukturního majetku. Na rok 2024 plánuje realizovat opravy a investice v celkové výši přesahující částku 73 mil. Kč. I přes nárůst zůstává cena vodného a stočného pod průměrnou cenou účtovanou jinými vodárenskými společnostmi v ČR a výrazně pod sociálně únosnou cenou stanovenou Státním fondem životního prostředí ČR pro moravskoslezský region.

Cena stočného byla stanovena na 49,50 Kč/m3 včetně 12% DPH na základě Výměru Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací, ve znění pozdějších předpisů.

V ceně je promítnuto meziroční navýšení nájemného o 1,7 mil. Kč, které pokryje odpisy majetku kanalizační infrastruktury města Rýmařov a z 65 % plánované obnovující opravy kanalizační infrastruktury, které budou realizovány v příštím roce. Zbývajících 35 % bude zajištěno z rozpočtu města Rýmařov. Dále je v ceně promítnuto navýšení cen elektrické energie, mzdových nákladů, provozních nákladů na opravy, čištění kanalizace a monitoringu. V příštím roce dojde rovněž k přesunutí stočného z 10% sazby DPH do 12% sazby daně.

Město Rýmařov je vlastníkem kanalizačního řádu včetně čističky odpadních vod. Odkanalizovaný je celý Rýmařov včetně místních částí Janovice, Edrovice. Kanalizace není vybudovaná v místních částech Stránské, Ondřejov, Harrachov a Jamartice.

stocne

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště