teplomer web

Začala stavba chodníků v Edrovicích a na Opavské ulici

Ve 45. týdnu zahájila společnost JR STaKR, s.r.o. Bruntál práce na dvou investičních akcích města v celkové hodnotě 35,8 mil. korun pod názvy jednotlivých částí Chodník na ulici Opavská a Chodník Edrovice – Janovice, k.ú. Rýmařov.

„Komplexní zvýšení bezpečnosti dopravy v Rýmařově“ CZ.06.06.01/00/22_040/0000540

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logo EU chodniky

Chodník v Edrovicích začne na parcele č. 852/5, za bytovým domem Sokolovská č 1295/50b, Rýmařov pokračovat bude podél silnice III/37019 směrem na Janovice. U rodinného domu Julia Fučíka č.16/6 v Edrovicích (v pravotočivé zatáčce, kde jsou umístěna stávající svodidla), je chodník z prostorových důvodů přerušen. Dále pokračuje od stávajícího propustku na pozemku parcela č. 117/1 až po obchod s potravinami v Edrovicích. Zde je chodník v délce cca 50 m veden jako oboustranný. Na pravé straně je ukončen autobusovou zastávkou s přístřeškem, na levé straně začíná přechodem pro chodce umístěním naproti vstupu do obchodu. Po cca 80 metrech je u chodníku vybudována nová autobusová zastávka včetně přístřešku. Chodník je pak dále veden jako levostranný, kde u odbočky na ulici Krátká (u penzionu Karin) překonává Podolský potok novou lávkou. Ukončen je novými autobusovými zastávkami u dětského domova v Janovicích na obou stranách komunikace, včetně přechodu pro chodce. V rámci stavby bude provedeno nové kabelové vedení veřejného osvětlení a osazení nových svítidel. Délka realizace je dle smlouvy o dílo 130 dní (bez zimní přestávky). V současné době probíhají práce na nové lávce a výkopové práce za účelem zřízení nové dešťové kanalizace, včetně revizních šachet.

Předmětem stavebních prací na Opavské ulici je oprava stávajícího levostranného chodníku a jeho doplnění novým chodníkem. Úsek opravy začíná naproti parkovišti Penny marketu, kde bude zřízena nová horská vpusť a upraven vtokový objekt u propustku. Dále je chodník veden jako levostranný směrem na Bruntál, kolem restaurace Na Růžku, poté kolem areálu společnosti HEDVA PRIMA, a.s., kde bude před bývalou jídelnou zrušena stávající zpevněná plocha a nahrazena parkovacím zálivem o třech podélných parkovacích stáních a prostranstvím pro kontejnery. Chodník bude ukončen s odbočkou ke kapli V Lipkách. V celém úseku chodníku o délce cca 670 metrů bude opravena stávající dešťová kanalizace, která bude v chybějících úsecích doplněna novou. Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno novými uličními vpustěmi. Součástí stavebních prací bude i  nové vedení veřejného osvětlení včetně svítidel. Délka realizace dle Smlouvy o dílo je 100 dní bez zimní přestávky. V současné době probíhají výkopové práce za účelem umístění nové dešťové kanalizace, včetně revizních šachet a byly zahájeny výkopové práce pro zřízení chodníku naproti supermarketu PENNY.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje

Edr 01 Edr 2 Edr 3 Edr 4 

Opa 001 Opa 002 Opa 003

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště