teplomer web

Zemřel Mgr. Jiří Karel

pan karel 1S hlubokou lítostí oznamujeme smutnou zprávu o odchodu významného rýmařovského historika, pedagoga a archeologa Mgr. Jiřího Karla v pondělí 8. května 2023. Vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině i nejbližším pozůstalým.
S úctou budeme vzpomínat na tohoto vzácného člověka – pedagoga, historika, archeologa a zakladatele novodobého rýmařovského muzea.

Ing. Luděk Šimko, starosta
Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka

 

Mgr. Jiří Karel se narodil 4. října 1936 v Jihlavě, kde také studoval pedagogické gymnázium. Jeho prvním učitelským působištěm byla malotřídní základní škola ve Velké Štáhli. Po absolvování vojenské služby pak začal učit v Rýmařově a vystudoval na pedagogické fakultě olomoucké univerzity český jazyk a dějepis. Oba předměty dokázal vyučovat tak zajímavě a poutavě, že mnozí z jeho žáků se ve svém budoucím životě zaměřili právě na tyto obory.

Ve volném čase se aktivně věnoval jazzové hudbě jako hráč na trubku. Jeho celoživotní vášní však byla historie, zejména archeologie. Se svými učitelskými kolegy založil archeologický kroužek pro děti a prováděl archeologické výzkumy na Hrádku a na Bezručově ulici. Výsledky své práce zpracovával v článcích pro odborný tisk, archeologické nálezy konzervoval a restauroval.

V roce 1991 bylo díky jeho iniciativě obnoveno rýmařovské městské muzeum a základem  sbírek se staly právě jeho archeologické nálezy. Postupně svou odbornou činnost rozšířil na historii celého regionu a zpracoval stovky popularizačních článků především pro regionální periodikum Rýmařovský horizont. Postupně zpracoval dějiny dřevozpracujícího průmyslu na Rýmařovsku a obcí Břidličné a Staré Vsi. Nejrozsáhlejším dílem Jiřího Karla je však nesporně publikace Rýmařov v dějinách.

Za jeho zásadní přínos pro město a region Rýmařovska udělilo město Rýmařov v roce 2002 Jiřímu Karlovi Pamětní medaili města Rýmařova.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště