teplomer web

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2023

Pro minulý rok byl pozastaven dotační program Podpory obnovy kulturních památek obcí s rozšířenou působností pod záštitou Ministerstva kultury České republiky, ale pro rok 2023 je již opět vyhlášen.

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování.

Základní pravidla pro příjem žádostí:

  • žadatelem je vlastník kulturní památky,
  • uzávěrka příjmu žádostí je 28.02.2023,
  • při stanovení výše příspěvku se vychází z doložených nákladů, přičemž podíl příspěvku v Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na celkových ročních nákladech na obnovu kulturní památky nesmí přesáhnout 80 % (podíl příspěvku stanovený v rozhodnutí se vypočítává pouze z uznatelných nákladů),
  • minimální výše příspěvku je 80 tis. Kč,
  • žádost se podává na dvou předepsaných formulářích, a to: „Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2023“ a „Žádost o státní dotaci v roce 2023“.

Zásady Programu a potřebné formuláře jsou zveřejněny na webových stánkách Ministerstva kultury České republiky.

Ing. Monika Holíčková, referentka odboru stavební úřad, Městský úřad Rýmařov

 

Logo MKCR

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště