teplomer web

Bednářská ulice má nový povrch

V místní části Janovice byla koncem října dokončena rekonstrukce nezpevněné komunikace na Bednářské ulici.

Stavba řešila rekonstrukci dvou úseků této ulice – první úsek o délce cca 135 metrů propojuje Opavskou a Rýmařovskou ulici, druhý úsek měřící cca 97 metrů je napojen na Zámeckou ulici.

Po odstranění podkladních konstrukčních vrstev ze štěrkodrti došlo k odvodnění komunikace dešťovou kanalizací s instalací přečerpávací stanice. Následně byly osazeny betonové obrubníky a položen nový povrch z asfaltobetonu. Součástí stavby byla také výměna stožárů veřejného osvětlení a provedení sadových úprav.

Stavbu realizoval vítěz veřejné zakázky společnost TRE BAU s. r. o. za cenu 6 895 175,87 Kč.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov  

Bednarska 01 

001 pred 001 po 002 pred 002 po 003 pred 003 po 004 pred 004 po

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště