teplomer web

Rýmařov se chystá čipovat popelnice

Míra třídění v našem městě dosahuje 25 %, podle nového zákona o odpadech ale musíme v roce 2025 vytřídit 60 % odpadů. Je proto před námi ještě dlouhá cesta, na které se musí podílet každý z nás. Každý občan v našem městě minulý rok v průměru vyprodukoval 223 kg směsného komunálního odpadu a 101 kg objemného odpadu.

Víme, že změna nestojí jen na občanech, a tak jsme se společně s městem rozhodli zavést novinky, které nám pomohou udržet odpadové hospodářství pod kontrolou. Jako první krok ke změnám proto od října 2022 spouštíme evidenci směsného komunálního odpadu. Nádoby budou označeny speciálními RFID čipy. Při vývozu se do evidenčního systému načtou informace o místě, druhu a množství odpadu. Tyto informace pak využijeme ke zlepšení našeho odpadového hospodářství (např. k optimalizaci počtu nádob v jednotlivých domácnostech), čímž můžeme ušetřit nemalé peníze a investovat je do jiných oblastí.

Označování (čipování) nádob proběhne od října na celém území města Rýmařova a jeho místních částí. Žádáme vás proto o vystavení a ponechání přístupných veškerých (tedy i prázdných) nádob, které používáte na směsný komunální odpad. Své nádoby prosím viditelně označte číslem popisným (např. zavěsit štítek, popsat fixem vnitřní část víka apod.), aby zaměstnanci při čipování věděli, ke kterému domu nádoba patří. Zaevidovaná a očipovaná nádoba bude následně označena černožlutou samolepkou. Neočipované nádoby se již nadále nebudou vyvážet.

Každý občan v našem městě minulý rok v průměru vyprodukoval 223 kg směsného komunálního odpadu a 101 kg objemného odpadu. To je celkem 324 kg! To je obrovské množství a poplatky za překročení zákonných limitů nás neminuly. Za pouhé dva roky limit klesne na 170 kg/občan/rok a každá tuna navíc nás vyjde na 1 250 Kč. Toto drastické zdražování se pak může promítnout i do poplatků za odpady u samotných občanů. Proto je v zájmu každého z nás uchopit do rukou tu jedinou zbraň, kterou máme – snížit objem směsného a objemného odpadu v našem městě. Toho docílíme i tím, že budeme vytvářet méně odpadu a začneme pořádně třídit.

Děkujeme všem občanům za spolupráci a těšíme se na společné budování města s minimem odpadů.

Ing. Irena Orságová, jednatelka Městských služeb Rýmařov

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště