teplomer web

Město Rýmařov realizuje projekty spolufinancované z kotlíkových půjček

Město Rýmařov v roce 2020 obdrželo od Státního fondu životního prostředí České republiky finanční prostředky, které byly poskytnuty občanům na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla. O bezúročnou kotlíkovou půjčku žádali občané, kteří měli schválenou kotlíkovou dotaci ve 3. výzvě.

logo

Splátky půjček od občanů/žadatelů o kotlíkovou půjčku mohlo město Rýmařov využít pro realizaci adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu a projektů vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, tzn. město Rýmařov nemusí prostředky vracet do státního rozpočtu.

V současné době město realizuje tyto projekty spolufinancované z kotlíkových půjček:

  • Fotovoltaická elektrárna pro objekt budovy MŠ 1. máje 11/970, 795 01 Rýmařov
  • Fotovoltaická elektrárna pro projekt administrativní budovy Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov
  • Fotovoltaická elektrárna pro objekt a technologii čistírny odpadních vod na p.č.. 1861 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov
  • Výměna zdroje tepla v administrativní budově Palackého 1178/11,795 01 Rýmařov
  • Výměna zdroje tepla v budově radnice, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště