teplomer web

Důležitá informace pro občany Ukrajiny s vízem dočasné ochrany

Po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany v České republice se občanům Ukrajiny mění podmínky evidence u zdravotní pojišťovny.  Povinnosti s tím spojené se týkají zejména dospělých pojištěnců, kteří po uplynutí této lhůty budou ve věku od 18 do 65 let. Tito pojištěnci již nebudou automaticky zařazení mezi pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát.

Samostatně tak musí řešit otázku placení pojistného na zdravotního pojištění a oznámit zdravotní pojišťovně důvod pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné.

Jak a kým je pojistné hrazeno?

  • Děti do 18 let – zdravotní pojištění za ně nadále hradí stát.
  • Osoby ve věku 18 až 64 let – zdravotní pojištění je hrazeno dle kategorie pojištěnce (student ve věku 18–26, zaměstnanec, osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo o dvě a více dětí do 15 let věku, uchazeč o zaměstnání, osoba se zdravotním postižením nebo osoba o takovou osobu pečující, osoba samostatně výdělečně činná, nebo osoba, které nespadá do žádné z uvedených kategorií).
  • Senioři od 65 let – zdravotní pojištění za ně nadále hradí stát.

Pokud oznamovací povinnost občané Ukrajiny nesplní, může jim vzniknout v systému zdravotního pojištění v ČR dluh, který bude každý den navyšován o penále.

V případě nutnosti osobního vyřízení se oznámení provádí na pobočkách zdravotní pojišťovny, nikoli na KACPU, kde je nadále řešena pouze vstupní registrace nebo ukončení víza. Oznámení je možné provést také on-line přes webové stránky. Všeobecná zdravotní pojišťovna na svých webových stránkách připravila on-line průvodce v češtině i v ukrajinštině.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště