teplomer web

V září budeme volit nové zastupitele i senátora

Rýmařovsko patří k volebním obvodům, v nichž se v září vedle voleb do obecních zastupitelstev budou konat také volby do Senátu Parlamentu České republiky. Veškeré informace související s volbami budou průběžně doplňovány a můžete je přehledně nalézt zde.

Volby do zastupitelstev obcí i volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. září 2022 od 08:00 do 14:00.

Volby do zastupitelstev obcí

Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České republiky. Pro tyto volby se nevydává voličský průkaz.

Voličem je

  • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
  • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním pasem České republiky,
  • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. září 2022 od 08:00 do 14:00, případné druhé kolo se koná v pátek 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 1. října 2022 od 08:00 do 14:00.

Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu, výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz.

Voličem je

  • občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 18 let;
  • ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 1. října 2022 dovrší věku 18 let.

Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Ve volbách do Senátu může volič takto hlasovat jen v obcích ve svém volebním obvodu, tj. Rýmařované mohou volit ve všech obcích územního obvodu č. 64 – Bruntál

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště