teplomer web

Zápis do rýmařovské mateřské školy

Stejně jako v minulosti, i letos budou moci rodiče se svými dětmi navštívit postupně všechna pracoviště školy, prohlédnout si interiér, vybavení, seznámit se s pedagogy a prostředím školy. Rodiče se s dětmi mohou také zapojit do připravených her a činností a informovat se o zaměření jednotlivých pracovišť.

Dny otevřených dveří jsou na jednotlivých pracovištích naplánovány takto:

 • Jelínkova 3 - pondělí 25. dubna 2022 v době 14:30-16:00
 • 1. Máje 11 - úterý 26. dubna v době 14:30-16:00
 • Revoluční 30 - středa 27. dubna v době 14:30-16:00
 • Janovice, Zámecký park 6 - čtvrtek 28. dubna v době 14:30-16:00 

Při návštěvě školy si rodiče mohou vyzvednout formulář pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pokud na to zapomenou, nic se neděje - žádost je možno si stáhnout na internetových stránkách školy www.msrymarov.cz. Žádost má dvě strany - první stranu vyplňují rodiče, druhou pak potvrdí dětský lékař. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení nebo registrujícího lékaře.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. Děti mladších 5 let škola přijme v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, pouze ty děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost včetně potvrzení lékaře přinesou rodiče osobně na ředitelství školy (Jelínkova 3) v úterý 10. května 2022 a ve středu 11. května 2022 v době od 08:00 do 16:00. Jde o administrativní jednání, proto doporučujeme příchod bez dítěte. K zápisu je nutno přinést také rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce (doklad o tom, že je dítě přihlášeno k trvalému pobytu v Rýmařově). Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude řádně zaregistrována a její vyřízení podléhá správnímu řádu. Pro nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí je vzhledem k provozním podmínkám školy vyhrazena středa 18. května od 13:00 do 16:00, po dohodě s ředitelkou je samozřejmě nahlížení do spisu možné kdykoli. Stejně tak se rodiče jako účastníci správního řízení mohou vyjadřovat k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Ve správním řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy podle následujících kritérií:

 • děti ze spádové oblasti – Rýmařov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Stránské, Ondřejov,
 • děti, které k 31. srpnu 2022 dovrší pět let věku a vztahuje se na ně povinnost předškolního vzdělávání dle zákona,
 • děti, které k 31. srpnu 2022 dovrší čtyři roky věku a vztahuje se na ně přednost při přijímání k předškolnímu vzdělávání dle zákona,
 • děti, které k 31. srpnu 2022 dovrší tři roky věku a vztahuje se na ně přednost při přijímání k předškolnímu vzdělávání dle zákona,
 • děti, které nejsou ze spádové oblasti, jsou přijaty k pravidelné celodenní docházce do naplnění kapacity školy, dle věku v pořadí od nejstaršího,
 • děti mladší 3 let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole.

Děti budou rozděleny do mateřských škol podle rodiči vybraného místa poskytovaného vzdělávání. V případě překročení kapacity daného pracoviště mateřské školy ředitelka má právo dítě přijmout dle spádovosti do náhradního místa vzdělávání.

K požadavkům rodičů lze přihlédnout pouze:

 • při opakované žádosti, tj. dítě nepřijaté k předškolnímu vzdělávání v minulém školním roce,
 • v případě umístění dítěte na konkrétní pracoviště, pokud se na stejném pracovišti vzdělává sourozenec dítěte.

Na rozhodnutí o přijetí dítěte má ředitelka mateřské školy ze zákona lhůtu 30 dnů, ve složitějších případech pak až 60 dnů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy. Zveřejněny nebudou jména nebo osobní údaje dětí či rodičů, ale registrační čísla podaných žádostí.

Kontaktní údaje:

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, okres Bruntál
Jelínkova 3, 795 01 Rýmařov
tel. 732 786 713
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
www.msrymarov.cz

Božena Jarošová, ředitelka MŠ Rýmařov

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště