teplomer web

Zhoršil se vám televizní signál přijímaný z antény?

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v našem regionu bylo zahájeno uvádění základnových stanic nových mobilních sítí do provozu, což pro obyvatele bude znamenat zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nové základnové stanice však za určitých podmínek mohou způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Nové mobilní rádiové sítě totiž využívají kmitočty, které byly před přechodem televizního vysílání na standard DVB-T2 určeny k šíření televizního vysílání.

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů) je v tomto případě odstranění rušení televizního příjmu povinen zajistit provozovatel základnové stanice mobilní sítě (mobilní operátor). Nejčastějším a nejefektivnějším řešením problému je technický zásah přímo na televizní anténě, proto je nutné, aby Český telekomunikační úřad tuto povinnost operátorovi uložil, tudíž se musí o problému včas dovědět.

Rušení televizního příjmu přes anténu proto co nejdříve oznamte Českému telekomunikačnímu úřadu podle následujícího postupu:

 • Ověřte si, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa nevykazují známky závady - doporučeno je např. kontaktovat sousedy, zda mají obdobné problémy s příjmem televize a od kdy, ověřit alespoň vizuálně stav vlastní televizní antény a svodu apod.
 • Na interaktivní mapě si zadáním adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, ověřte, zda v okolí byla do zkušebního provozu spuštěna základnová stanice mobilní sítě.
 • Ověřte si, zda nezávisí rušení přijmu televize na používání vašeho vlastního mobilního telefonu, tj. zda mobilní telefon není v blízkosti televizního přijímače a není tak zdrojem rušení.

V případě, že problémy s rušením příjmu přetrvávají, oznamte to prosím Českému telekomunikačnímu úřadu – máte na výběr z několika možností:

 • Vyplnit elektronický formulář pro oznámení o rušení televizního příjmu a odeslat jej e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo formulář vytisknout, podepsat a odeslat poštou na adresu Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025.
 • Telefonicky kontaktovat odborné pracoviště Českého telekomunikačního úřadu pro severomoravskou oblast na tel. č. 595 138 570.
 • Odeslat volnou formou (e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., poštou na adresu Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025) oznámení o rušení TV příjmu, které by mělo obsahovat následující údaje:
  • identifikaci podatele: jméno a příjmení podatele, datum narození, adresu trvalého pobytu (adresa pro doručování), u podnikatelů a právnických osob také IČO, a dále pak kontaktní údaje (nejlépe telefon, případně e-mail).
  • popis oznamovaného problému: adresu výskytu rušení, rušené programy (nebo kanály, vysílače, apod..), typ používané přijímací antény (individuální venkovní, event. použití zesilovače, pokojová, společná, TKR, atd.), stručný popis projevu rušení, začátek vzniku rušení, časový výskyt rušení a případná další sdělení či upřesnění.

Po oznámení rušení televize budete telefonicky kontaktováni pracovníkem Českého telekomunikačního úřadu, který upřesní další detaily a domluví termín měření u vás, anebo vám přímo oznámí, že odrušení provede operátor, který s vámi následně dohodne termín zásahu.

V případě, že rušení bylo způsobeno mobilní rádiovou sítí, budete po provedeném technickém zásahu do vašeho anténního systému moci sledovat televizi přes anténu ve stejné kvalitě jako před uvedením základnové stanice mobilní sítě do provozu.

Další informace k problematice rušení televizního příjmu přes anténu způsobené mobilními sítěmi naleznete na www stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Pro lepší orientaci v této problematice uvádíme některé nejčastější otázky a odpovědi, které s rušením televizního příjmu z důvodu provozu mobilních sítí souvisí:

Co je nejčastější příčinou vzniku rušení příjmu televize?

 • Televizní anténa se nachází v blízkosti základnové stanice (dále také „BTS“) mobilní sítě - za kritickou lze považovat vzdálenost do 450 až 500 m. Umístění základnových stanic si lze ověřit na interaktivní mapě.. Zadáním konkrétní adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, se vám zobrazí adresní místo (čtvereček) a dále se zobrazí základnové stanice ve zkušebním provozu v okolí (červený bod). Po najetí kurzorem myši se zobrazí číslo stanice, místo a termín uvedení do zkušební provozu. V případě, že je adresní místo ve vzdálenosti menší než 500 m od stanice, je pravděpodobné, že může docházet k rušení příjmu televize.
 • Anténa je směrována na vysílač televizního signálu a ve stejném směru je umístěna základnová stanice mobilní sítě. Pokud je směrování televizní antény přibližně stejné jako je směr spuštěné stanice, může docházet k rušení televizního příjmu, i když je vzdálenost stanice od antény větší jak 500 m.
 • V blízkosti televizního přijímače se nachází koncové mobilní zařízení (mobilní telefon, rádiový modem apod.) – v tomto případě postačí umístit zařízení dále od televizního přijímače.
 • Nevhodná nebo náhražková televizní anténa, nejčastěji pokojová anténa. Řešením je použití klasické venkovní pevně instalované antény. Pokojovou anténu je možno dále používat, pokud půjde o anténu s filtrem, případně bude změněno umístění antény, nicméně v tomto případě odrušení nejde na vrub mobilního operátora.
 • V dané oblasti je nedostatečný nebo nekvalitní televizní signál – to je nutno řešit s provozovatelem televizní sítě.

Jak poznám, že se jedná o rušení provozem mobilní sítě?

Rušení způsobené mobilní sítí se projeví náhle, dosti masivně a přímo souvisí s uvedením základnové stanice mobilní sítě v blízkém okolí do zkušebního provozu. Tím se liší od rušení televizního příjmu, které se projevuje většinou nepravidelně a často závisí na počasí, denní a roční době apod. 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště