teplomer web

Mobilní svoz objemného odpadu byl od letoška zrušen

Zastupitelstvo dne 4.11.2021 schválilo vyhlášku města č. 2/2021, o stanovení obecného systému odpadového hospodářství, s účinností od 1.1.2022. Tato vyhláška mimo jiné zrušila mobilní svoz objemného odpadu.

Objemným odpadem se označuje komunální odpad, který nelze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na směsný komunální odpad.

Proč byl každoroční svoz zrušen?  Prvním argumentem byla neadresnost a vzrůstající množství odpadů, a to i odpadů, kterých se mobilní svoz netýkal, například nebezpečný odpad, stavební suť a podobně. Dalším důvodem bylo hledisko estetické, kdy po dobu svozu byly ve městě různě rozmístěné hromady nevzhledného objemného odpadu. V neposlední řadě to bylo hledisko ekonomické - dva svozy stály město ročně okolo jednoho milionu korun.

Kam tedy odpad ukládat?

Tříděný odpad (plasty, papír, sklo, drobné kovy, jedlý olej a tuk) lze ukládat do kontejnerových hnízd, na recyklačním dvoře nebo v odpadovém centru, směsný komunální odpad do popelnic nebo kontejnerů k tomu určených.

Nebezpečné odpady (staré léky, autobaterie, monočlánky, zbytky ředidel, barev, lepidel a rozpouštědel, motorové oleje, absorpční činidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářivky, chladící zařízení obsahující freony, fotochemikálie aj.) lze uložit pouze v recyklačním dvoře a odpadovém centru.

Stavební suť lze ukládat pouze v odpadovém centru na ulici 8. května.

Objemný odpad (vysloužilý nábytek a jeho části, staré koberce, linolea, matrace, televize, pračky, kamna, bojlery aj.) lze odevzdávat v odpadovém centru na ulici 8. května.

Více informací najdete na webových stránkách Městských služeb Rýmařov, s.r.o.

Neodkládejte prosím žádný odpad k popelnicím a kontejnerům, zvyšujete tím náklady celého města na odpadové hospodářství. Odložení odpadu mimo místa k tomu určená je navíc  podle zákona 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, přestupkem a vystavujete se riziku udělení pokuty.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště