teplomer web

Jak je zabezpečeno ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech?

Opatření k zabezpečení ukrytí obyvatelstva jsou realizována jednak při mimořádných událostech nevojenského charakteru, např. při únicích nebezpečných látek z průmyslových podniků nebo při radiační havárii v jaderné elektrárně, s využitím přirozených ochranných vlastností staveb a ve stálých a improvizovaných úkrytech po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Účinným a nejdůležitějším způsobem ochrany proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení je ukrytí. Již pouhým pobytem v budovách se zavřenými okny a dveřmi se podstatně omezí účinky radioaktivního záření. Nejlepší ochranu před účinky radioaktivních látek nebo tlakové vlny poskytují uzavřené zděné suterénní prostory.

Stálé úkryty, které máme v dnešní době k dispozici, byly budovány v 50. až 80. letech minulého století převážně jako dvouúčelově využívané stavby (prostor úkrytu je možné využívat i v mírové době pro různé jiné účely). I tehdy nebyly úkryty budované pro celou populaci, ale pouze velmi malou část. V 90. letech minulého století bylo rozhodnuto, vzhledem k dlouhodobé mírové situaci a velkým nákladům na udržitelnost, finančně nepodporovat výstavbu, údržbu a opravy těchto staveb. Po r. 1989 navíc došlo ke změně majetkoprávních poměrů a prakticky všechny tyto stavby přešly do soukromých rukou. V tuto chvíli celá řada úkrytů již neodpovídá požadovanému stavu a jejich kapacita je velmi nízká, proto se počítá spíše s improvizovanými úkryty.

Zásady zabezpečení ukrytím při vojenském ohrožení

Ukrytí obyvatelstva při vojenském ohrožení se na území Moravskoslezského kraje připravuje a zabezpečuje v improvizovaných úkrytech a ve stálých úkrytech. Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se improvizované úkryty budují a stálé úkryty uvádějí do stavu pohotovosti. Hasičský záchranný sbor České republiky kraje vede evidenci a provádí kontrolu stálých úkrytů. Obce pak zabezpečují ukrytí obyvatelstva v obci.

Improvizované úkryty jsou vhodně upravené podzemní prostory nebo prostory částečně zapuštěné pod úroveň terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy. Improvizované úkryty se staly rozhodujícím prvkem k ukrytí obyvatelstva v kraji. Budují se k ochraně před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Tvoří je rovněž prostory již neevidovaných stálých úkrytů.

Stálé úkryty tvoří trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo stavby samostatně stojící. Dělí se na stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy podzemních dopravních staveb. Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu uvádějí tzv. krytová družstva stálé úkryty před přijetím ukrývaných osob do stavu pohotovosti (nejpozději do 3 dnů) podle předem zpracovaných postupů a harmonogramu.

Evidenci krytů vede Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje  a oficiálně tato data nejsou veřejná.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště