teplomer web

Památník na ulici Julia Sedláka byl restaurován

Památník vojákům Rudé armády, kteří osvobodili město Rýmařov, byl ve velmi špatném stavu a bylo nutno jej restaurovat i zednicky opravit. Město usilovalo o získání dotace z programu na opravy válečných hrobů a pietních míst vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, ale projekt podporu nezískal a město tak hradilo opravu z vlastního rozpočtu.

Památník tvoří stěna ze žulových kvádrů s pískovcovým reliéfem sovětského vojáka. Pomník vytvořil rýmařovský kameník František Křapa, autorem reliéfu je slovenský akademický sochař Karol Dúbravský. Pomník je z roku 1951. Na památníku byla umístěna mramorová deska, která do roku 1989 visela na patě radniční věže a na památník byla nevhodně přemístěna teprve na začátku 90. let 20. století.

Stav památníku byl velmi špatný a vyžadoval komplexní restaurátorský zásah. Na povrchu žulových prvků a pískovcového reliéfu byly usazeny řasy a tmavé spadové depozity, spáry mezi kamennými články byly na mnoha místech uvolněné a vyplavené. Zadní strana pomníku byla natřena šedým nátěrem překrývajícím grafitti. Na povrchu exponovaných vyšších částí plastické modelace reliéfu rudoarmějce byla usazena vrstva tmavých spadových depozitů a ve velkém rozsahu také mikroflóra. V dolní části reliéfu se vytvořila tmavá krusta. Vysprávky defektů v plastické modelaci provedené umělým kamenem byly výrazně barevně odlišné.

K realizaci oprav byla vybrána firma Svatopluka Bedřicha z Lomnice, která provedla následující zásahy:

  • očištění povrchu kamene od nečistot, tmavých spadových depozitů a mikroflóry,
  • odstranění uvolněné spárovací malty a nečistot ze spár,
  • zpevnění pískovcového reliéfu organokřemičitým prostředkem,
  • obnova degradovaných tmelů a vysprávek na reliéfu,
  • barevná retuš vysprávek a modelačních doplňků na reliéfu, hydrofobizace pískovce,
  • přespárování tělesa pomníku, očištění a oprava zadní strany,
  • odstranění mramorové pamětní desky, zapravení otvorů,
  • nové osazení uvolněných dlaždic na podestě, očištění, přespárování.

Celkové náklady na realizaci akce činily 58 900,00 Kč.

V budoucnu plánuje město ještě výměnu nevhodného osvětlení, obnovu zeleně a opravu přístupového chodníku, zvažuje se také doplnění o kamenné vázy, které pravděpodobně byly umístěny po stranách pomníku (nasvědčují tomu vysunuté kvádry se zbytky lepidla, které nyní bylo odstraněno).

Mramorová deska odstraněná z památníku byla vyspravena a uložena v depozitáři Městského muzea Rýmařov.

Pomnik 02 1 Pomnik 02b 1 Pomnik 03 1 Pomnik 03b 1 Pomnik 04c 1 Pomnik 04b 1 Pomnik 05 1 Pomnik 05b 1 Pomnik 06 1 POmnik 06b 1 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště