teplomer web

Další část cyklostezky v Janovicích byla dokončena

loga cyklostezka

V září 2021 byla dokončena výstavba nové stezky pro cyklisty a chodce v Janovicích jako napojení na stávající stezku pro cyklisty a chodce "Cyklostezka Rýmařov - Penny Market - Janovice, II.etapa".

Vybudováním cyklostezky by se měla snížit vážná bezpečnostní rizika pro pěší kvůli nevyhovujícímu technickému stavu některých úseků chodníků a pro cyklisty využívající dosud k jízdě přímo silnici I/11.

Primárním cílem bylozvýšit bezpečnost dopravy podél silně frekventované komunikace pro motorová vozidla prostřednictvím výstavby nové stezky pro cyklisty, která z této frekventované komunikace svede nemotorovou dopravu, která je využívána zejména pro dojížďku do zaměstnání či škol, ale i za službami či za zábavou.
Sekundárním cílem projektu bylo podporovat, rozvíjet a zlepšovat udržitelnou regionální i místní mobilitu a navyšovat podíl využití udržitelných forem dopravy prostřednictvím zlepšení nedostatečné infrastruktury pro cyklisty a zatraktivněním integrované dopravy.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Veřejnou zakázku realizovala na základě výběrového řízení firma BERKASTAV s.r.o. z Bruntálu, celkové náklady činily 7 416 046,04 Kč bez DPH (8 973 415,71 Kč vč. DPH). Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu by měla činit 7 582 270,00 Kč.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště