teplomer web

Svatby a vstup do registrovaného partnerství od 17. května

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR mimo jiné upravuje také pořádání svateb a vstupů do registrovaného partnerství. Co tedy v současné době platí?

V případě obřadů s počtem účastníků do 30 osob zůstává stejný režim jako dosud, a to bez ohledu na to, zda jde o obřad ve vnitřních nebo vnějších prostorách.

V případě obřadů konaných ve venkovních prostorách, kterých se účastní mezi 31 a 50 osobami, je nezbytné, aby osoby, které se obřadu účastní:

  • absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • mají vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

V každém případě se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění covid-19.

Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikářku, případně jiné úřední osoby účastnící se obřadu, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě apod.

Matrikáři nebo oddávající nebudou kontrolovat, zda účastníci obřadu absolvovali test na covid-19, případně splnili některou z výše uvedených podmínek. Na obřad se ale může dostavit kontrola orgánů hygieny nebo Policie ČR -  tyto orgány mohou provést namátkovou kontrolu. Všichni zúčastnění by pro tento případ měli mít potřebné potvrzení s sebou.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště