teplomer web

Zápis do rýmařovské mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, p.o. se bude konat v termínu od 3. května 2021 do 7. května 2021.

Vzhledem k přetrvávajícím mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru proběhne zápis bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze stáhnout z webových stránek mateřské školy, případně požádat na ředitelství o výtisk formuláře. Podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze písemně nebo elektronicky následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (ID dat. schránky: f2actsw),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email!),
  • poštou – adresa: MŠ Jelínkova 3, 795 01 Rýmařov, k rukám ředitelky MŠ
  • vložením do poštovní schránky na ředitelství MŠ, Jelínkova 3, k rukám ředitelky MŠ

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se netýká dítěte, které nastoupí k povinnému předškolnímu vzdělávání.Zákonný zástupce dokládá splnění této povinnosti potvrzením praktického dětského lékaře na žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Další informace

  • K žádosti zákonný zástupce doloží kopii rodného listu dítěte!
  • Pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum), zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
  • Má-li ředitelka mateřské školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
  • Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. věku pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i přesto přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. V žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní individuální vzdělávání dítěte. Předá ředitelce mateřské školy v době konání zápisu nebo nejpozději 31. května 2021, tj. 3 měsíce před počátkem školního roku

Zákonným zástupcům dítěle bude e-mailem nebo SMS sděleno registrační číslo dítěte. Kladné výsledky přijímacího řízení (seznamy s registračními čísly) budou zveřejněny od 4. června 2021 na webových stránkách mateřské školy a u vstupu do budovy ředitelství MŠ, Jelínkova 3 po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení, a tímto se považují za oznámené. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 

Kontaktní údaje:

Mateřská škola Rýmařov
Jelínkova 3
Rýmařov
795 01

tel. 732 786 713
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Webové stránky: www.msrymarov.cz

 

Božena Jarošová, ředitelka MŠ Rýmařov

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště