Dnes je sobota 4.12.2021 22:07, svátek slaví: Barbora

V Janovicích probíhá měření kvality ovzduší

Od ledna 2021 provádí Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě imisní monitoring ovzduší. Měření už v minulosti ve městě probíhalo, měřicí stanice byla umístěna v centru města (u budovy kina). Tentokrát byla měřicí stanice umístěna u budovy pošty v Janovicích, a to zejména kvůli vysokému podílu lokálních topenišť.

Do dat, která stanice poskytuje, můžete nahlédnout na stránce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Co stanice měří?

  • v rámci automatizovaného měřicího programu obsah oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusnatého (NO), oxidu dusičitého (NO2) a dalších oxidů dusíku, obsah oxidu uhelnatého (CO), prachových částic,
  • směr a rychlost větru,
  • teplotu, tlak a vlhkost vzduchu,
  • obsah polyaromatických uhlovodíků v ovzduší (mohou podráždit kůži a oči, mají negativní zdravotní vliv),
  • obsah těkavých organických látek v ovzduší (za přítomnosti slunečního záření mohou poškozovat zdraví nebo ozonovou vrstvu),
  • obsah těžkých kovů v prachových částicích.

Provozovatel upozorňuje, že data se verifikují zpětně – okamžité hodnoty mohou být ovlivněny například technickými zásahy ve stanici. Pokud nejsou k dispozici data, měření stále probíhá a byl jen přerušen přenos dat – po jeho obnovení budou chybějící hodnoty v grafu doplněny. Časy jsou uvedeny ve světovém čase (UTC), pokud chcete zjistit data odpovídající konkrétnímu času, je nutno přičíst v době zimního času 1 hodinu, v době letního času pak 2 hodiny.

Měřicí stanice bude v Janovicích umístěna do konce letošního roku, po ukončení jejího provozu budou městu předána celková data a jejich vyhodnocení s ohledem na určení nejvíce zatěžujících složek v ovzduší. Měření je financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317