Dnes je středa 22.9.2021 8:51, svátek slaví: Darina

Dotace na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP

Také v roce 2021 bude probíhat program Podpora obnovy kulturních památek obcí s rozšířenou působností pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.

Logo MKCR

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování.

Základní pravidla pro příjem žádostí:

Zásady Programu a potřebné formuláře jsou zveřejněny na webových stánkách Ministerstva kultury České republiky.

Ing. Monika Holíčková, referentka odboru stavební úřad MěÚ Rýmařov

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317