teplomer web

Krizové opatření vlády od pondělí 21. prosince - školy a školská zařízení

Vláda České republiky přijala krizové opatření pro provoz škol a školských zařízení účinné od pondělí 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 včetně.

Vláda zakázala osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků vzdělávání

 • v základních školách
 • ve středních školách
 • v konzervatořích
 • ve vyšších odborných školách
 • v základních uměleckých školách
 • v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
 • ve školní družině,
 • ve školním klubu
 • ve středisku volného času,
 • ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou.

Vláda současně zakázala poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště., a osobní přítomnost účastníků

Provoz vysokých škol je omezen tak, že je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje

 • na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
 • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
 • na studium v doktorském studijním programu,
 • e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury. R

Součástí vzdělávání nesmí být zpěv ani sportovní činnost, s výjimkou studijních programů, ve kterých jsou tyto činnosti součástí akreditovaného vzdělávacího či studijního programu.

Ani vysoké školy nesmí poskytovat ubytování studentům, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání.

 

pdfÚplné znění krizového opatření

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště