Dnes je středa 22.9.2021 8:03, svátek slaví: Darina

Na ulici U Rybníka byly přerušeny stavební práce

Město Rýmařov vypsalo dne 17.09.2020 výběrové řízení na realizaci opravy komunikace na ulici U Rybníka. S ohledem na prostorové podmínky v ulici koresponduje rozsah oprav se stávajícím stavem.

Budou výměny konstrukční vrstvy vozovky, obruby, plocha odvodněna pomocí nově rozmístěných uličních vpustí a dojde k odstranění zelených pásů, které budou nově pojízdné. Respektovány budou navazující sjezdy k nemovitostem. Dešťové vody z povrchu komunikace budou odváděny dešťovou kanalizací částečně do vodoteče a částečně do stávající kanalizace. V rámci výběrového řízení obdrželo město celkem pět nabídek s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 3.365 tis. Kč bez DPH od společnosti KARETA s.r.o., Bruntál. Důvodem vypsání výběrového řízení až téměř v podzimním období bylo zdlouhavé řešení majetkoprávních vztahů se Státním pozemkovým úřadem a devíti vlastníky, od kterých je nutné část pozemků pod komunikací vykoupit.
Stavební práce byly zahájeny bezodkladně po podpisu smlouvy a předání staveniště, kdy bylo provedeno odtěžení původních skladeb vozovky, provedena dešťová kanalizace a příprava pro uliční vpusti. Nyní by měla následovat konstrukční vrstva z kameniva zpevněného cementem, provedení obrub a asfaltování. Technologické postupy však neumožňují provádění těchto prací v nízkých teplotách a zhotovitel se obává, že položení obrub na zimní období by mělo za následek jejich poničení při zimní údržbě a pojíždění vozidly občanů. Z toho důvodu bylo dohodnuto, že se stavební práce přeruší do doby vhodnějších klimatických podmínek. Po tuto dobu navíc dojde k lepšímu sednutí a zhutnění zasypané rýhy pro dešťovou kanalizaci. V celé ulici bude po dobu přerušení stavebních prací zajištěna veškerá obsluha a údržba a občanům bude umožněn příjezd až k jejich domům. Stavební práce budou pokračovat ihned, jakmile to počasí umožní.
Omlouváme se občanům za dopravní omezení a věříme, že se ihned na jaro podaří práce zdárně dokončit a celá ulice se dočká nové komunikace a její obyvatelé zlepšení životních podmínek.

Ing. Miroslav Sigmund

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317