teplomer web

Městské služby Rýmařov využívají nové garáže

Ve středu 15. července proběhlo předání stavby garáží pro Městské služby Rýmařov na Palackého ulici. Nová stavba zahrnuje prostory garáží pro pět vozidel a sklad posypového materiálu (štěrku, soli) a drobného mobiliáře.

Nový objekt v půdorysném tvaru písmene „L“ navázal na zadní a přední trakt stávajícího areálu, čímž vzniklo uzavřené nádvoří. Dešťová voda ze střech je odváděna do areálové dešťové kanalizace a dále do retenční nádrže, z níž je regulovaně odváděna do Podolského potoka. Dešťová voda z manipulačních ploch je odkanalizována přes sorpční vpust, která spolehlivě zabrání havarijnímu úniku ropných látek a umožní odtok čisté vody do areálové dešťové kanalizace a následně do Podolského potoka.

Výběrové řízení na realizaci stavby vyhrála společnost Weisstav, s. r. o., Olomouc, s cenou 7 690 tis. korun s DPH. Na stavbu navázalo vytvoření zpevněné asfaltové plochy na nově vzniklém prostranství, kterou v současné době dokončuje společnost KARETA, s. r. o., za nabídkovou cenu 624 tis. korun s DPH.

                                  

                 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště