teplomer web

Teplo Rýmařov s.r.o. buduje kogenerační jednotku

Obyvatelé Rýmařova mohli ve čtvrtek 23. dubna 2020 zaznamenat ve městě přepravu nadměrného nákladu. K čemu bude sloužit?

V letošním roce se ve společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. realizuje velká investiční akce: instalace kogenerační výroby na Centrální výtopně v areálu naší společnosti. Kogenerace obecně znamená kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, jedná se o efektivní a především ekologicky šetrný způsob výroby elektrické energie, při kterém dochází současně k dodávce tepla. V roce 2019 bylo provedeno výběrové řízení – provozovatelem i investorem je společnost ČEZ Energo s.r.o.  Jedná se o rozsáhlou investici za cca. 30 milionů Kč, hlavními součástmi jsou kogenerační jednotka, trafostanice, akumulační nádoba, spalinový výměník, expanzní nádoba, olejové hospodářství, komín s tlumičem a rozvody vzduchotechniky.

Provozovatel bude vyrábět a prodávat elektrickou energii, vyrábět tepelnou energii a prodávat ji společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. Produkce tepla z kogenerační jednotky bude tvořit cca. 40 % potřeby centrální výtopny, zbytek zajistí stávající plynová kotelna.

Přínosy pro společnost Teplo Rýmařov i pro město Rýmařov: nájemné za využívání předmětu pronájmu, nižší cenu tepla z kogenerační jednotky oproti ceně ze stávající plynové kotelny (snížení o 30 %), nižší cena elektřiny pro spotřebu celého areálu a nižší cena zemního plynu. Zisk z nájemného bude použit pro rozvoj společnosti Teplo Rýmařov, úspory v nákladech vlastní výroby tepla se projeví v cenách tepla pro rýmařovské odběratele.

V minulém týdnu byly dodány klíčové komponenty včetně kogenerační jednotky, ve čtvrtek 23. dubna byla dodána akumulační nádoba o objemu 100 m3 a hmotnosti 15 tun.  Montáž technologie proběhne nejpozději do konce června, zkušební provoz bude zahájen na začátku července.

Ing. Tomáš Köhler, jednatel společnosti

KGJ 01 1 KGJ 02 1

KGJ 03 1 KGJ 04 1 KGJ 05 1

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště