teplomer web

Nejbližší investiční plány města

Investiční plány města mohou v tomto roce doznat několika zásadních změn. Špatný ekonomický výhled související s pandemií koronaviru a očekávaný propad daňových příjmů do rozpočtu města nás zcela jistě donutí provést několik škrtů na výdajové straně rozpočtu. Investice, na které má město přislíbenu dotaci nebo které přispějí ke zvýšení bezpečnosti občanů, by ale město rádo realizovalo beze změny v plném rozsahu.

 Rekonstrukce komunikace Pivovarská

Jde například o rekonstrukci komunikace na Pivovarské ulici od křižovatky u polikliniky po Hornoměstskou ulici včetně části ulice 1. máje – okruhu u základní školy. Nevyhovující stav komunikace, parkovacích stání a chodníků rozhodl o tom, že už v roce 2018 přistoupilo město k přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci této ulice. Do stavby bylo zahrnuto i vybudování samostatné dešťové kanalizace v dané lokalitě tak, aby stávající jednotná kanalizace plnila už jen funkci kanalizace splaškové. Rozpočtovaná cena akce se proto vyšplhala až na částku 14 mil. korun s DPH. Délka opravované komunikace na Pivovarské ulici je 397,03 m, na ulici 1. máje pak 153,94 m. Celková plocha úprav komunikace povrchem z asfaltobetonu je cca 3 270 m2, plocha parkovacích stání ze zámkové dlažby bude cca 560 m2 a plocha chodníků z mozaikové dlažby cca 220 m2. Vybudovány budou dva zvýšené prahy s povrchem ze žulových kostek. Nová dešťová kanalizace bude mít délku hlavní větve cca 340 m a vedlejší cca 60 m. Souběžně bude společnost VaK Bruntál, a. s., provádět výměnu vodovodního potrubí.

Na tuto akci město v květnu 2019 žádalo Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci, ale naše žádost skončila kvůli obrovskému převisu finančního objemu žádostí tzv. pod čarou. Poskytovatel dotace na konci roku 2019 alokaci navýšil a v druhém kole už bylo město úspěšné a dotaci ve výši 5 mil. korun získalo. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Zahájení stavebních prací se předpokládá v průběhu května a lhůta pro dokončení je 5 měsíců od předání staveniště.

pdfProjektová dokumentace - část 1
pdfProjektová dokumentace - část 2
pdfProjektová dokumentace - část 3

Na Okružní ulici se zvýší bezpečnost chodců

Jako nezbytnou investici pro zvýšení bezpečnosti občanů vnímá město i vybudování chodníku podél Okružní ulice od křižovatky u polikliniky po sídliště Větrná. Chodník o délce 380 m bude veden nejprve v těsném souběhu s komunikací, v těchto místech bude široký 2 m. Po osmdesáti metrech se trasa chodníku vzdálí od komunikace za koryto vodního toku a současně se zúží na 1,5 m. V místě křížení s přívodním kanálem, ze kterého je napájen staronový rybník, bude vybudována dřevěná lávka. Poté bude chodník pokračovat podél oplocení školního sportoviště až k domu č. p. 906 (Větrná 23). Chodník bude proveden z větší části ze zámkové dlažby, část v křižovatce s Pivovarskou ulicí bude ze žulové mozaiky.

Během května budeme znát dodavatele stavebních prací, který vzejde z výběrového řízení. Zahájení předpokládáme v průběhu června. Z důvodu podmínek stanovených správcem komunikace Okružní ulice (Správou silnic MS kraje) bude realizace rozdělena na dvě etapy – úsek podél komunikace v křižovatce s Pivovarskou může započít až v srpnu 2020. Datum ukončení se předpokládá v září 2020. Realizace proběhne bez uzavírky stávající komunikace jen s částečným omezením provozu zúžením vozovky.

pdfProjektová dokumentace - chodník
pdfProjektová dokumentace - nová lávka

Oprava lávek přes Podolský potok pokračuje

Město nechává průběžně zpracovávat hlavní prohlídky mostů a lávek a postupně pracuje na odstraňování zjištěných vad. Další z opravených lávek bude ta u garáží mezi ulicemi Palackého a Podolskou. Původní lávka bude odstraněna a bude provedena zcela nová, z ocelové konstrukce se zábradlím o výšce 1,3 m nad podlahou lávky. Lávka o šířce 2 m bude uložena na nové železobetonové opěry a železobetonové úložné prahy na ložiska. Podlaha lávky bude provedena z podlahových roštů. Nová konstrukce lávky bude mít dle požadavku Povodí Odry, s. p., spodní hranu 500 mm nad hladinou Q100 (tj. stoleté vody), což znamená, že lávka bude osazena výše než stávající. Z tohoto důvodu budou její součástí i nové přístupové chodníky ze zámkové dlažby na obou stranách. Na pravém břehu (ve směru od garáží) bude umožněn nástup na lávku pomocí schodiště a krátké rampy pro kočárky.

Zahájení stavebních prací se předpokládá v průběhu června s délkou realizace 90 dnů od předání staveniště. Po dobu realizace bude lávka uzavřena, a občané tak budou muset využít most na konci Jesenické ulice nebo u pekárny na Národní ulici.

pdfPůdorys - lávka přes Podolský potok u garáží

 

Ing. Luděk Šimko, starosta
Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště