teplomer web

Město zavádí systém energetického managementu

Město má zájem zavést systém hospodaření s energií podle normy ISO 50001 v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti pro město Rýmařova jeho příspěvkové organizace.

 Jedná se o systém managementu, který stanovuje energetickou politiku, cíle a cílové hodnoty v oblasti energie. Do systému managementu hospodaření s energií jsou zahrnuty objekty, které má město Rýmařov ve svém majetku a spravuje je samo nebo prostřednictvím organizací jím zřizovaných a zakládaných. Prozatím je do projektu zařazeno celkem 19 objektů, ale město má zájem tento seznam postupně doplňovat. Na předmětný projekt získalo město Rýmařov 70% dotaci ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021, Program EFEKT 2 pro rok 2019, jehož poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

pdfEnergetická politika města Rýmařova

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště