teplomer web

Nová hasičská zbrojnice zahájila provoz

V pátek 27. září 2019 byla slavnostně otevřena nová budova hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů na Palackého ulici.

Hasici 14

Zástupci města starosta Ing. Luděk Šimko a místostarostka Ing. Lenka Vavřičková přivítali na slavnostním otevření provozu nové zbrojnice krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje brig. generála Ing. Vladimíra Vlčka, jako zástupce Krajského úřadu – Moravskoslezského kraje pak Ing. Eduarda Plška z oddělení krizového řízení odboru kanceláře hejtmana a ředitele územního odboru HZS MSK Bruntál Ing. Jiřího Patrovského. Slavnosti se samozřejmě zúčastnili také ti, kterým budova bude sloužit – členové jednotky Hasičského záchranného sboru města Rýmařov a členové Sdružení dobrovolných hasičů města.

První zmínky o hasičské organizaci ve městě lze nalézt v roce 1870, kdy byla založena organizace dobrovolného hasičstva ve městě. Po druhé světové válce, v úterý 28. srpna 1945 byla svolána první schůze tehdejších funkcionářů, na které byl ustanoven dobrovolný hasičský sbor v Rýmařově. Ještě téhož roku převzala hasičská organizace do užívání budovu zbrojnice na Školním náměstí a v roce 1953 pak také budovu na náměstí Míru, tzv. „Dům požárníků“. V roce 1956 byla zahájena výstavba hasičské zbrojnice na Revoluční ulici – nejprve šlo o stavbu garážového stání pro vozidla SDH, v roce 1969 pak navázala druhá etapa výstavby.

V součinnosti se snahou Hasičského záchranného sboru pokrýt celé území Moravskoslezského kraje profesionálními hasičskými jednotkami byla 2. března 1998 uzavřena Smlouva o pronájmu nebytových prostor této zbrojnice Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a v roce 2006 pak zastupitelé schválili prodej objektu profesionálním hasičům.

V roce 2008 byla zpracována studie na vybudování zázemí pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov v prostorách stávající hasičské zbrojnice na Revoluční ulici. Studie počítala s tím, že dvě stání pro hasičskou techniku na severní straně budovy budou k dispozici rýmařovským dobrovolným hasičům. Nad těmito dvěma stáními bylo přistavěno jedno patro (obdobné jako na straně jižní), hloubka přístavby by byla shodná s hloubkou garážových stání a vzniklo by tak zázemí pro jednotku, tj. školicí či jednací místnost, sociální příslušenství, technické zázemí pro velitele jednotky a kuchyňka s příslušenstvím.

Jednotka městských dobrovolných hasičů byla ve zbrojnici v nájmu a využívala pouze velmi omezené prostory, k tomu měla navíc v pronájmu nebytové prostory v budově Městských služeb na Palackého ulici.

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, územním odborem Bruntál podalo město Rýmařov v roce 2013 první žádost o dotaci na rekonstrukci ruiny garáží na Palackého ulici, podaná žádost ovšem pro velký zájem a relativně malou alokaci neuspěla.

V roce 2017 byla podána žádost podruhé – a byla úspěšná. V lednu 2018 obdrželo město příslib dotace ve výši 4 500 tis. Kč, dalších 2 250 tis. Kč poskytl Moravskosleszký kraj, dalších téměř 3 500 tis. Kč hradilo město ze svého rozpočtu. Celkové náklady na výstavbu nové hasičské zbrojnice nakonec činily 10 237 tis. Kč.

V roce 2017 se městu také podařilo získat dotaci na nový dopravní automobil Fiat Ducato. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky poskytlo městu dotaci ve výši 450 tis. Kč, dalších 225 tis. Kč poskytl ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, zbylé náklady uhradilo město ze svého rozpočtu.

Děkujeme všem, kteří se na budování zázemí pro rýmařovské hasiče podíleli, zejména pak pracovníkům odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov.

Zdeněk Kudlák, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Rýmařov

Hasici 02 Hasici 04 Hasici 05 Hasici 09 

Hasici 10 Hasici 11 Hasici 16 Hasici 17 

Hasici 18

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště