teplomer web

SeniorTAXI budou moci občané využívat už od října

Rada města Rýmařov schválila na svém zasedání dne 19. srpna 2019 zásady provozování služby SeniorTAXI v Rýmařově. Provozovatel SeniorTAXI bude určen na základě výběrového řízení, které bude ukončeno začátkem září, a služba tak bude moci být občanům k dispozici už od 1. října 2019.

Uživatelem služby SeniorTAXImůže být občan s trvalým pobytem na území města Rýmařov včetně místních částí Harrachov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské, který dovršil 70 let, nebo je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P (dále pro zjednodušení jen „senior“). Služba bude poskytována pouze v katastrálním území města Rýmařova včetně místních částí Harrachov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské každý pracovní den v kalendářním roce od 6:30 do 15:00 a na předem určená stanoviště:

 • autobusové a vlakové zastávky
 • hřbitov Rýmařov, Jamartice, Janovice
 • Městská knihovna Rýmařov
 • Středisko volného času
 • Základní umělecká škola
 • kostel, kaple
 • Diakonie ČCE
 • Česká pošta, a. s.
 • Česká spořitelna a.s.
 • Komerční banka a.s.
 • Městský úřad Rýmařov
 • Úřad práce
 • Podhorská nemocnice a.s.
 • rehabilitační středisko
 • ordinace praktických a odborných lékařů
 • lékárny

Uživatel je oprávněn využít každý měsíc nejvýše 6 jízd v jednom směru.

Senior si před zahájením využívání služby podá žádost o zprostředkování této služby na odboru sociálních věcí Městského úřadu Rýmařov, na 8. května 48. Při podání žádosti předloží senior svůj občanský průkaz, případně průkaz ZTP a ZTP/P, na základě kterých obdrží průkaz Seniortaxi Rýmařov, kterým se bude prokazovat přepravci. Senior zaplatí přepravci přímo na místě za přistavení vozidla částku 20 Kč v rámci města Rýmařov, případně 25 Kč, pokud senior nastupuje v místních částech Harrachov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské. Senior může být přepraven s jednou doprovázející osobou. Objednání služby bude probíhat pracovní den přede dnem, v němž hodlá využít služby, na telefonním čísle 702 266 763.

Přepravce se zavazuje, že jeho vozidla budou pojištěna jak ze zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, tak i havarijním pojištěním a připojištěním všech sedadel. Přepravce plně odpovídá za řádný technický stav vozidel vč. udržování jejich čistoty jak zvenčí, tak i uvnitř. Přepravce je povinen umožnit seniorovi přepravu menších břemen, spoluzavazadel a invalidních vozíků a má právo odmítnout poskytnout službu seniorovi, který je pod vlivem alkoholu nebo znečištěný.

Hromadná registrace seniorů a vystavení průkazů proběhne v pátek 13. září 2019 od 12:00 do 17:00 a v sobotu 14. září 2019 od 8:00 do 12:00 v zasedací místnosti radnice (náměstí Míru 1).

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště