teplomer web

Chcete ovlivnit budoucnost našeho města?

Město Rýmařov připravuje strategický plán rozvoje do roku 2030. Důležitým podkladem pro nastavení plánu, ale i pro rozhodování zastupitelstva a činnost městského úřadu v řadě dílčích oblastí jsou názory občanů. Formou dotazníkového šetření mají nyní všichni obyvatelé Rýmařova možnost vyjádřit své názory k současnosti i budoucnosti města.

Dotazník je možno vyplnit v tištěné podobě – vyjde v Rýmařovském horizontu č. 8/2019 nebo bude k dispozici na podatelně městského úřadu na radnici (náměstí Míru 1), v městském informačním středisku v muzeu (náměstí Míru 6) a v městské knihovně (Sokolovská 25), kde můžete také vyplněné dotazníky odevzdat do sběrných boxů.

V elektronické podobě je možno dotazník vyplnit zde. Dotazníkové šetření probíhá až do pátku 6. září 2019.

V dotazníku je několik skupin otázek. Nejprve je zjišťována spokojenost se situací v různých oblastech života města, v dalších dvou otázkách se řeší prioritní využití finančních prostředků města. Následuje řada konkrétních otázek k řešení různých rozvojových záležitostí. Dotazník uzavírají otázky identifikační, které umožní lépe vyhodnotit výsledky. Na závěr je respondentům dán prostor pro libovolné podněty pro rozvoj i fungování města.

Mají-li se stát odpovědi silným podkladem pro strategický plán, je třeba, aby se zapojilo co nejvíce obyvatel. Proto prosíme o spolupráci při šíření informací o šetření. Ne každý obyvatel města čte Rýmařovský horizont, je zapojen do Mobilního rozhlasu, sleduje webové stránky města. Upozorněte prosím na šetření vaše přátele, známe či sousedy. Dotazník vyplňuje každý obyvatel starší 15 let sám za sebe.

Vaše odpovědi budou pečlivě vyhodnoceny odbornou firmou a výsledky šetření budou zveřejněny na webu města a v Rýmařovském horizontu.

Všem děkujeme za spolupráci!

vedení města

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště