teplomer web

Kotlíková dotace - dotace na výměnu zdrojů tepla (kotle) s využitím bezúročné půjčky na jeho realizaci

Operační program Životní prostředí vyhlásil výzvu č. 117 k podávání žádostí o dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva (3. fáze kotlíkové dotace). Žádosti o dotaci mohou podávat kraje; krajský úřad bude následně vyhlašovat vlastní dotační program a přijímat žádosti jednotlivých vlastníků rodinných domů.

Žádat lze o výměnu kotlů, které nesplňují min. 3. emisní třídu podle ČSN EN 303-5, které nebude možné již od 1. 1. 2022 užívat. Pokud vlastníte teplovodní kotel na ruční přikládání pevného paliva (uhlí nebo dřevo) bez ventilátoru a elektronické regulace, který byl vyroben před rokem 2008, lze s velkou pravděpodobností říci, že vás výměna kotle nemine. Dalšími kotli, které nebudou moci domácnost využívat, jsou kotle, které byly vyrobeny tzv. „po domácku“ a neprošly ověřením ve zkušebně. Jasnou a přesnou odpověď, zdali i váš kotel je nutné vyměnit, dá specialista. Každý kotel na pevná paliva musí jednou za 36 měsíců zkontrolovat technik s patřičným oprávněním, který do dokladu o kontrole také uvede, zda kotel vyhovuje podmínkám provozu po roce 2022. Tento doklad bude rozhodující pro státní správu, která bude kontrolovat, zda nejsou provozovány nevyhovující zdroje. Je třeba upozornit, že se „kotlíkové dotace“ již nebudou opakovat a majitelé rodinných domů si budou po skončení dotačního programu hradit výměnu kotlů zcela ze svých prostředků.

Maximální výše dotací:

Zdroj tepla

% dotace na uznatelné náklady

Max. výše dotace

Jednorázový příspěvek pro prioritní oblast

Příspěvek MS kraje

Příspěvek města Rýmařov

Celkem max. dotace

 Tepelné čerpadlo

80 %

120.000 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

142.500 Kč

 Kotel na biomasu -  ruční

80 %

100.000 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

122.500 Kč

 Kotel na biomasu -automat

80 %

120.000 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

142.500 Kč

 Plynový kondenzační kotel

75 %

95.000 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

117.500 Kč

Mezi uznatelné náklady patří: nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci; nová otopná soustava; rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření; úpravy spalinových cest a projektová dokumentace.

Problémem pro občany – žadatele o kotlíkovou dotaci je, že náklady na výměnu jsou z dotace proplaceny až poté, co žadatel uhradí dodavateli veškeré náklady, což pro žadatele znamená disponovat dostatečnými vlastními zdroji k financování výměny. V rámci nového dotačního programu Státního fondu životního prostředí (výzva č. 1/2019) však může obec občanům předfinancovat výměnu kotlů. Z těchto prostředků může obec poskytnout žadateli o kotlíkovou dotaci bezplatnou a bezúročnou „kotlíkovou půjčku“ ve výši 200 tis. Kč na tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu, příp. 150 tis. Kč na plynový kondenzační kotel. Jednou ze základních podmínek poskytnutí půjčky bude podání a schválení žádosti o dotaci na kotel z Moravskoslezského kraje. Následně budou finanční prostředky žadateli uvolněny a ten je může použít na samotnou realizaci výměny kotle, otopné soustavy atd. Po realizaci bude žadateli vyplacena dotace, příspěvek z Moravskoslezského kraje a příspěvek obce, a tyto prostředky pak budou použity na splacení půjčky. Pokud budou skutečné náklady vyšší, než je poskytnutá dotace (vč. příspěvků kraje a obce), bude možné rozdíl v neuhrazené částce půjčky uhradit pomocí bezúročných splátek (splatnost max. 10 let, max. splátka 2.000 Kč/měsíc).

Podrobné podmínky budou stanoveny ve smlouvě mezi občany a obcí o bezúročné půjčce.

Splátky půjček od příjemců kotlíkové dotace bude moci obec využít pro realizaci adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu a projektů vedoucích ke snižování emisí (sídelní zeleň, zvýšení retenčního potencionálu koryt toků, hospodaření se srážkovými vodami a další…), tzn. obec nebude muset prostředky vracet do státního rozpočtu a bude je moci využít na zlepšení životního prostředí.

Město Rýmařov je připraveno žadatelům poskytnout příspěvek ve výši 7.500 Kč i „kotlíkovou půjčku“. V této chvíli je však nutné, aby město Rýmařov získalo seznam potencionálních uchazečů o kotlíkovou dotaci, který se stane podkladem žádosti na SFŽP o poskytnutí prostředků na kotlíkové půjčky – pokud tedy uvažujete, že si požádáte o kotlíkovou dotaci a využijete přitom půjčku od města, obraťte se prosím na pracovníky Městského úřadu Rýmařov, odboru regionálního rozvoje, na níže uvedených kontaktech, nebo vyplňte online formulář. Městský úřad bude také následně žadatelům nápomocen při zpracování samostatné žádosti o dotaci, smlouvy o půjčce a při dalších nutných administrativních úkonech. Jak již bylo uvedeno, jedná se o poslední kotlíkovou dotaci, a proto město apeluje na všechny vlastníky rodinných domů, aby tuto jedinečnou šanci za pomoci obce využili. Podrobnější informace lze získat na odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Rýmařov nebo na stránkách krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Kontaktní osoby za město Rýmařov:
Petr Kudela, DiS., tel. 554 254 313, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jaromír Krobot, tel. 554 254 321, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje

 

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště