teplomer web

Na Revoluční ulici bylo dokončeno nové parkoviště

Dne 22.11.2018 byla ukončena realizace stavby parkoviště na Revoluční ulici, které je určeno pro parkování a odstavování celkem šestnácti osobních automobilů s kolmým uspořádáním stání, z toho jedno krajní parkovací stání řešeno jako bezbariérové.

Parkovací stání jsou provedena z betonové vegetační dlažby, která umožňuje vsakování srážkových vod, s výjimkou bezbariérového stání, které je provedeno z betonové zámkové dlažby. Z bezbariérového parkovacího místa byl proveden přístupový chodník ze žulových kostek, v šíři 2,0 m.
Na základě výběrového řízení provedla realizaci díla společnost Ludvas Trade s.r.o., za nabídkovou cenu 679.219,73 Kč.
Stavba byla realizována na místě původního chátrajícího rodinného domu, který léta danou lokalitu hyzdil. Místo je v bezprostřední blízkosti sídliště Příkopy, kde jsou problémy s parkovacími a odstavnými plochami. Z toho důvodu přistoupilo město k přípravě a realizaci výše uvedeného záměru, čímž dojde k celkovému zkulturnění, urbanistickému zhodnocení a zkvalitnění podmínek pro bydlení občanů našeho města.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Park 01 Park 02 Park 03 Park 04

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště