teplomer web

Protipovodňová opatření města

Městu Rýmařov se podařilo získat dotaci na realizaci projektu "Protipovodňová opatření města Rýmařov".

Městský drátový rozhlas byl v Rýmařově v provozu asi od roku 1948. V roce 1998 ukončila a.s. TELECOM provoz městského rozhlasu a kupní smlouvou jej prodala městu Rýmařov.
Již povodně v roce 1997 nám ukázaly, že je současná informovanost občanů pomocí rozhlasu nedostačující. V roce 2000 byla zahájena první etapa modernizace rozhlasu ve městě a jeho přilehlých částech. V průběhu několika let bylo na sloupy veřejného osvětlení instalováno celkem 58 přijímačů s reproduktory a do budovy radnice na náměstí Míru byl umístěn centrální vysílač. Vzhledem k tomu, že jsou vzdálenosti mezi přijímači velké, bylo vysílání nekvalitní a v některých místech až obtěžující. Z tohoto důvodu město přijalo nabídku poradenské společnosti ENVIPARTNER s.r.o. na vypracování projektové dokumentace včetně žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na digitalizaci povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému.
Předmětem veřejné zakázky byla realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování pro město Rýmařov. Realizací projektu dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
Na základě realizovaného výběrového řízení schválila Rada města svými usneseními č. 5558/113/18 a 5559/113/18 dne 24.10.2018 přidělení veřejné zakázky na dodávku nazvanou „Protipovodňová opatření města Rýmařov“ společnosti BÁRTEK ROZHLASY s.r.o.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 3 147 990 Kč, dotace EU je 2 203 593 Kč (70 %) a spoluúčast města je 944 397 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Deska M

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště