teplomer web

Na Divadelní ulici probíhá odstranění vad

V současné době probíhá na Divadelní ulici lokální frézování nové vozovky.

Před pokládkou živičného krytu místní komunikace nebyly správně výškově usazeny poklopy šachet splaškové kanalizace a poklopy vodovodních a plynovodních šoupat. Dále bylo kontrolou ze strany města zjištěno, že provedený povrch nesplňuje požadavky na rovinatost stanovenou ČSN 73 6175.  Proto byly ze strany města výše uvedené vady zhotoviteli stavby vytknuty a byl vznesen požadavek na jejich odstranění. Bohužel platné znění uvedené ČSN je pro rovinatost místních komunikací značně benevolentní, kdy ve 20 m délkového pásu může být výšková odchylka od roviny až 8 mm. Z toho důvodu nepřistoupil zhotovitel na požadavek celoplošného odstranění asfaltového povrchu a položení v celé délce, nýbrž jen lokální - v částech, kde požadovaná rovinatost není splněna. Náklady na odstranění vad nese v plné výši zhotovitel, který vady provedl. Město Rýmařov se tímto občanům dotčené lokality omlouvá za komplikace v dokončení stavby.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště