teplomer web

Informace o povinné elektronizaci zadávání veřejných zakázek

V souvislosti s nabytím účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“), město Rýmařov jako zadavatel oznamuje, že počínaje dnem 18.10.2018 vzniká povinnost komunikovat v průběhu zadávacího řízení pouze elektronicky, pomocí certifikovaného elektronického nástroje.

Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. a prováděcích předpisů - především vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
Jako elektronický nástroj bude město Rýmařov používat stávající profil zadavatele, jehož provozovatelem je společnost Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o., IČO 05931614, Petrovská 594, 788 13, Vikýřovice:
https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_1688.html
Schválenou certifikaci je možné shlédnout na stránkách provozovatele.

Elektronicky bude povinně probíhat písemná komunikace mezi městem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení. Povinnost se nebude vztahovat na komunikaci s jinými subjekty (například administrátorem, interní komunikace u zadavatele apod.) a na komunikaci před zahájením a po ukončení zadávacího řízení (při plnění smlouvy). Není vyloučena také ústní komunikace tam, kde ji zákon o zadávání veřejných zakázek připouští.

Prostřednictvím elektronického nástroje je nutné provádět příjem

  • nabídek,
  • předběžných nabídek (jednací řízení s uveřejněním),
  • žádostí o účast (užší řízení, jednací řízení s uveřejněním),
  • žádosti o zařazení do systému kvalifikace podle § 166 odst. 5 (sektoroví zadavatelé),
  • žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh, nebo
  • aukčních hodnot, pokud se v zadávacím řízení provádí elektronická aukce.

Tyto úkony nelze provést jinak než prostřednictvím elektronického nástroje. Ostatní písemná komunikace v zadávacím řízení (např. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, výzva dodavateli k objasnění nabídky, námitky dodavatele) může probíhat mimo elektronický nástroj, avšak elektronicky a musí být opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, blíže viz § 211 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.

Výše uvedená povinnost není nutná při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (§ 31 zákona č. 134/2016 Sb.).

 

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště