teplomer web

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

Dne 1.7.2018 nabývá účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Novela se týká částečného rozvolnění místní příslušnosti řidičských průkazů, profesní způsobilosti řidiče, paměťových karet řidiče. Fotografie se budou pořizovat na místě u ORP kromě vydání mezinárodního řidičského průkazu, kde musí žadatel fotografii donést.

Částečné rozvolnění místní příslušnosti:

 • Možnost podat žádost o udělení a rozšíření řidičského oprávnění, o uznání profesní způsobilosti řidiče, vydání paměťové karty řidiče u kterékoliv ORP (obce s rozšířenou působností).
 • Možnost podat žádost po uplynutí doby platnosti nebo v případě, že je řidičský průkaz neplatný, při změně údajů (především příjmení), ztráty, odcizení nebo poškození.
 • Výměny řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo členským státem
 • Vzdání se některé nebo všech skupin řidičského oprávnění
 • Vydání výpisu z evidenční karty řidiče.
 • Vydání paměťové karty řidiče.
 • Vydání mezinárodního řidičského průkazu.

Vyzvednutí pouze u ORP, u níž byla žádost podána.

Částečné rozvolnění místní příslušnosti se nevztahuje na:

 • Podmínění a omezení řidičského oprávnění a s tím spojené náležitosti.
 • Odnětí, vrácení řidičského oprávnění a s tím spojené náležitosti.
 • Odevzdání řidičského průkazu – pozbytí řidičského oprávnění- např. z důvodu uloženého zákazu řízení motorových vozidel, 12 bodů apod.
 • Vrácení řidičského průkazu
 • Vedení údajů v informačním systému centrálního registru řidičů ohledně záznamu o přestupcích, bodovém hodnocení apod.

Změna ve výši správních poplatků zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 • Za vydání řidičského průkazu - 200 Kč
 • Za vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, tzv. „blesk“ - 700 Kč
 • Za vydání mezinárodního řidičského průkazu - správní poplatek beze změny 50 Kč

 

Bc. Renata Vyslyšelová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Rýmařov

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště