teplomer web

Odbor regionálního rozvoje

Kontakty

Odbor regionálního rozvoje zajišťuje úkoly na úseku regionálního rozvoje, investiční výstavby města (včetně správy, rekonstrukcí a výstavby místních komunikací a mostů). Odbor také organizuje a zajišťuje podklady pro činnost komise životního prostředí a regionálního rozvoje

Regionální rozvoj

  • připravuje, koordinuje a realizuje strategické dokumenty města, podílí se na koncepci rozvoje regionu a poskytuje obcím a občanům informace o rozvojových programech a koncepčních záměrech regionu.

Investice – pro město Rýmařov a jeho místní části

  • zajišťuje přípravu stavebních investic od jejich zadání až po nabytí právní moci příslušných povolení a komplexní realizaci investičních záměrů města v oblasti výstavby,
  • provádí technický dohled při realizaci staveb, přejímání staveb a jejich předávání do užívání.

Místní komunikace a ostatní nemovitosti – pro město Rýmařov a jeho místní části

·         vede evidenci technického stavu místních komunikací, mostů, zajišťuje pravidelné prohlídky, předkládá návrhy opatření z nich vyplývající, současně je zadává, dozoruje a přebírá,

  • zajišťuje zhodnocení nemovitostí ve vlastnictví města (mimo běžné opravy), vč. odstraňování havárií, které nejsou ve správě odboru vnitřních věcí nebo Bytermu,
  • stanovuje třetím subjektům podmínky pro zásahy do pozemků ve vlastnictví města a dohlíží na jejich dodržování a případné nápravy.

Místní hospodářství – pro město Rýmařov a jeho místní části

  • zadává a přebírá práce prováděné společností Městské služby Rýmařov, s.r.o. na úseku oprav, rekonstrukcí a stavební údržby místních komunikací a chodníků, ČOV, kanalizace a veřejného osvětlení,
  • ve spolupráci se společností Městské služby Rýmařov, s.r.o., zajišťuje údržbu a obnovu hřišť (sportovních zařízení
  • zajišťuje zavedení systému hospodaření s energií - energetický management a opatření nezbytná pro snižování energetické náročnosti pro město Rýmařov a jeho příspěvkové organizace.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště