Dnes je úterý 2.6.2020 1:29, svátek slaví: Jarmil

Živnostenský úřad

Kontakty

Živnostenský úřad vykonává státní správu v přenesené působnosti podle živnostenského zákona a souvisejících zvláštních právních předpisů. Je centrálním registračním místem (CRM), které zajišťuje pro podnikatelskou veřejnost administrativní, evidenční a registrační služby související s podnikáním v oblasti živností řemeslných vázaných, koncesí a živnosti volné. Je kontaktním místem Czech POINT. Zajišťuje výkon státní správy na úseku podnikání zemědělských podnikatelů. Poskytuje poradenství v oblasti spotřebitelsko - podnikatelských vztahů.

Živnostenský úřad působí na území měst a obcí Rýmařov, Břidličná, Horní Město, Dobřečov, Dolní Moravice, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Tvrdkov, Ryžoviště, Stará Ves, Velká Štáhle včetně všech jejich částí.

Registrační a správní činnost

 • přijímá ohlášení živnosti, žádosti o udělení koncese a žádosti o zrušení živnostenských oprávnění právnických, fyzických a zahraničních osob, rozhoduje o udělení koncese, přerušuje provozování živnosti,
 • provádí změny údajů v živnostenském rejstříku na žádost podnikatele, z moci úřední nebo v důsledku úpadku podnikatele,
 • vede živnostenský rejstřík, vydává výpisy, opisy a potvrzení o zápisu z rejstříku,
 • zajišťuje poskytování informací žadatelům (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím),
 • přijímá žádosti a rozhoduje o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů, vydává fyzickým i právnickým osobám osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů,
 • v rámci CRM předává údaje z registrací podnikatelů dotčeným orgánům státní správy v zákonem stanovených lhůtách,
 • vydává na žádost výpisy z registrů Czech POINT, provádí konverzi dokumentů, zřizuje datové schránky,
 • je editorem základního registru osob a příspěvkových organizací.

Kontrolní činnost

 • provádí kontrolu plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a zvláštními předpisy v oblasti živnostenského podnikání,
 • ukládá pokuty v přestupkovém řízení za porušení povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy v oblasti ochrany spotřebitele, prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů a řady dalších.
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob souvisejících se živnostenským podnikáním.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317