teplomer web

Odbor finanční

Kontakty

Finanční odbor zajišťuje informační službu úřadu a podatelnu, zabezpečuje účetnictví a výkaznictví města a řeší financování potřeb města. Jedná se vesměs o činnost samosprávnou, tedy v samostatné působnosti obce, která je řízena rozhodnutími volených městských orgánů. Finanční odbor dále zajišťuje správu místních poplatků, vymáhání pokut a dalších pohledávek, a ve vymezeném rozsahu státní správu na úseku zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

  • zpracovává a sestavuje návrh rozpočtu města a střednědobý výhled rozpočtu, navrhuje a realizuje schválené rozpočtové opatření;
  • zabezpečuje financování města;
  • vede účetnictví města, včetně evidence majetku a daní;
  • odpovídá za sestavení oficiálních finančních a účetních výkazů za město Rýmařov a jejich předkládání příslušným orgánům;
  • zabezpečuje agendu přidělených místních poplatků.
  • po předání konkrétních požadavků a spisů pohledávkových agend ostatních odborů MěÚ Rýmařov zajišťuje jejich kompletní evidenci, kontrolu plateb a vymáhání a sleduje a vymáhá veškeré ostatní předané pohledávky města po lhůtě splatnosti,
  • vede centrální evidenci příjmu, oběhu a odesílání písemností a zásilek MěÚ.

pdfPodrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště