teplomer web

Odbor majetkoprávní a projektového řízení

Kontakty

Odbor majetkoprávní a projektového řízení zajišťuje úkoly na úseku majetkoprávního, projektového řízení a dotací. Organizuje vyvěšení záměrů prodejů, pronájmů, výpůjček a směn nemovitostí, které podléhají dle zákona povinnosti zveřejnění na úřední desce městského úřadu.

Majetkoprávní agenda

 • vede majetkoprávní agendu – výpůjčky, pronájmy, pachty, prodeje, směny, služebnosti, zástavy a předkupní práva u nemovitostí v majetku města, včetně zajišťování veřejných soutěží a výběrových řízení (kromě bytů a nebytových prostor);
 • vede agendu reklamních zařízení dle Pravidel pro umisťování informačních a reklamních zařízení a výlep plakátů na majetku města Rýmařova;
 • vede majetkoprávní dokumentaci k nemovitostem ve vlastnictví města včetně zpracování a evidence historického majetku města Rýmařova;
 • zajišťuje převody nemovitostí od ostatních subjektů veřejné správy a dalších subjektů;
 • vede pohledávková konta kupujících a nájemců u vlastních případů, vytváří předpisy a vystavuje daňové doklady, sleduje a kontroluje spárování úhrad, provádí vratky, kontroluje zůstatky kont;
 • zajišťuje pojištění majetku města;
 • organizuje a zajišťuje podklady pro činnost hospodářské komise.

Dotace a projektové řízení – pro město Rýmařov a jeho místní části

 • zajišťuje přípravu a administraci projektů dotovaných z fondů EU, ministerstev, státních fondů a ostatních poskytovatelů dotací, poskytuje metodickou pomoc obcím při získávání finančních dotací, zejména v rámci strukturálních fondů EU.

Veřejné zakázky

 • zajišťuje zadávání veřejných zakázek dle platných právních předpisů a platných směrnic města a poskytuje součinnost příspěvkovým organizacím při veřejných zakázkách.

Další činnosti

 • v souladu s vnitřními předpisy města vypracovává zařazovací protokol pro zařazení majetku, který byl pořízen převážně v rámci investiční činnosti města,
 • vede pasport komunikací.

Podrobný popis činnosti odboru

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště