Dnes je sobota 31.10.2020 11:23, svátek slaví: Štěpánka

Odbor školství a kultury

 

Název agendy: Personální (pracovní smlouvy, jmenování, platový výměr) na úseku školství
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, datum narození, adresa, RČ
Právní základ: 262/2006 Sb. - zákoník práce,
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb. - katalog prací,
54/2005 Sb. - konkurzní řízení
561/2004 Sb. - školský zákon,
563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: NE
Námitka: Ne
Archivní doba: 118.1 Osobní spisy a dokumenty s obdobnou funkcí včetně dotazníků S/50
118.9 Způsobilost zaměstnanců k výkonu činnosti – pověřování, akreditace, zmocnění apod. S/5
451.4 Konkursní řízení na obsazení funkcí ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcí V5

 

Název agendy: Povinné předškolní vzdělávání
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, datum narození, adresa
Právní základ: 561/2004 Sb. - školský zákon,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: NE
Námitka: Ne
Archivní doba: 51.4 Dokumenty vedoucích odborů V/10

 

Název agendy: Poskytované finanční podpory na kulturu a sport
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, adresa, datum narození, email, telefon
Název, IČO, sídlo firmy, jméno, příjmení, e-mail, telefon
Právní základ: 250/2000 Sb. - o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
128/2000 Sb. - o obcích
v části kontaktní údaje: Souhlas
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: NE
Námitka: Ne
Archivní doba: 88.1 Dotace, grantová podpora V/10
88.2 Vyjádření, stanoviska ke grantům a dotacím V/5

 

Název agendy: Výkazy školských zařízení
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, adresa
Právní základ: 561/2004 Sb. - školský zákon
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: NE
Námitka: Ne
Archivní doba: 453.1 Žádosti o zápis, změnu zápis a výmaz, rozhodnutí  V/5
453.2 Vyjádření k udělení výjimek z počtu škol, dětí a žáků ve škole S/5
453.3 Výkazy škol a školských zařízení V/5
453.4 Výroční zprávy škol, jejichž zřizovatelem je obec A/5

 

Název agendy: Výkazy příspěvkových organizací
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail
Právní základ: 128/2000 Sb. - o obcích,
250/2000 Sb. - o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: NE
Námitka: Ne
Archivní doba: 177.1 Finanční plány a rozpočty A/10
177.3.1 Rozbory hospodaření roční A/10
177.3.2 Rozbory hospodaření kratší S/10
177.4 Ostatní dokumenty o finančním hospodaření příspěvkových organizací S/5

 

Název agendy: Mezinárodní vztahy
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, adresa, email, telefon
Právní základ:  
Účel zpracování: Výkon samosprávy
Přenositelnost: NE
Námitka: Ne
Archivní doba: 306 Cestovní ruch
62 Zahraniční styky a cesty V/5

 

Název agendy: Vyřizování žádostí o informace
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, adresa, telefon, email, datová schránka
Právní základ: 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: NE
Námitka: Ne
Archivní doba: 84.1 Poskytování informací ze zákona     V/5

 

Název agendy: Stížnosti a petice
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, adresa, telefon, email, datová schránka
Právní základ: 128/2000 Sb. - o obcích,
85/1990 Sb. - o právu petičním
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: NE
Námitka: Ne
Archivní doba: 60.1 Stížnosti, podněty a oznámení občanů     V/5

 

Název agendy: Přestupky
Zpracovávané OÚ: Jméno, adresa, datum narození, RČ, číslo OP
Právní základ: 250/2016 Sb. – Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
500/2004 Sb. - Správní řád
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: NE
Námitka: Ne
Archivní doba: 67.1 Rozbory a hodnocení    A/5
67.2 Evidence přestupků      V/5
67.3 Konkrétné případy        V/5

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317