Dnes je sobota 31.10.2020 8:02, svátek slaví: Štěpánka

Odbor živnostenský úřad

Název agendy: Živnostenská agenda
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní občanství, sídlo, spis, rozsudek, podpis,
Právní základ: 252/1997 Sb., - Zákon o zemědělství,
255/2012 Sb., - Zákon o kontrole (kontrolní řád),
570/1991 Sb., - Zákon České národní rady o živnostenských úřadech,
455/1991 Sb., - Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
64/1986 Sb., - Zákon České národní rady o České obchodní inspekci,
353/2003 Sb., - Zákon o spotřebních daních,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 253 Živnostenské podnikání:
253.1 Živnostenský úřad:
253.1.1 Metodické a organizační pokyny a stanoviska V/10
253.2 Živnostenské oprávnění o osvědčení EZP
253.2.1 Fyzické, právnické a zahraniční osoby S/10
253.3 Živnostenský rejstřík:
253.3.1 Úřední výpis, opis, potvrzení V/5
253.4 Ostatní dokumenty S/5
253.5 Sankce a kontrolní činnost
253.5.1 Kontrolní činnost V/10
253.5.2 Sankční řízení, (pokuty, zrušení, pozastavení) V/10

 

Název agendy: Evidence zemědělských podnikatelů
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, sídlo, spis, podpis,
Právní základ: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
252/1997 Sb., - Zákon o zemědělství,
570/1991 Sb., - Zákon České národní rady o živnostenských úřadech,
500/2004 Sb., - Zákon správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
353/2003 Sb., - Zákon o spotřebních daních,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 203.1.2 Evidence zemědělského podnikatele – fyzické osoby, právnické osoby, zahraniční osoby V/10

 

Název agendy: Veřejný zájem (kontrolní činnost živnostenských úřadů)
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, sídlo, spis, rozsudek, podpis, bankovní spojení
Právní základ: 570/1991 Sb., - Zákon České národní rady o živnostenských úřadech,
255/2012 Sb., - Zákon o kontrole (kontrolní řád),
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
353/2003 Sb., - Zákon o spotřebních daních,
455/1991 Sb., - Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád
Účel zpracování: Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ano
Archivní doba: 253 Živnostenské podnikání
253 Živnostenské podnikání:
253.1 Živnostenský úřad:
253.1.1 Metodické a organizační pokyny a stanoviska V/10
253.2 Živnostenské oprávnění
253.2.1 Ohlášení živnosti a žádosti13) S/10
253.3 Živnostenský rejstřík:
253.3.1 Úřední výpis, opis, potvrzení V/5
253.4 Ostatní dokumenty S/5
253.5 Sankce a kontrolní činnost


 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317