Dnes je sobota 31.10.2020 8:48, svátek slaví: Štěpánka

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Název agendy: OSPOD
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, email, telefon, datová schránka, státní příslušnost, místo pobytu, zaměstnavatel, lékař, spis nezletilého dítěte, spis žadatelů o NRP, podpis, údaje o zdravotním stavu, majetkové poměry včetně bankovního spojení
Právní základ: 108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
359/1999 Sb., - Zákon o sociálně právní ochraně dětí,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
Účel zpracování: ÚMLUVA o právech dítěte, právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 555.2 Sociálně právní ochrana:
555.2.1 Dokumenty postoupené, dokumentace dětí, které dosáhly zletilosti S/3
555.2.2 Odvolání proti rozhodnutí V/10
555.2.3 Dokumentace se spisovými značkami Om, Nom, Pon V/10 1)
555.3 Pěstounská péče S/10 1)

 

Název agendy: Agenda sociální práce
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, podpis,
Právní základ: 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
108/2006 Sb., - Zákon o sociálních službách,
111/2006 Sb., - Zákon o pomoci v hmotné nouzi,
117/1995 Sb., - Zákon o státní sociální podpoře,
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 552.1 Výkon opatrovnictví S/5
552.3 Mimořádné výhody pro občany zdravotně postižené S/5
555.1 Sociální péče V/10
556.2 Péče o společensky nepřizpůsobivé občany - Pomocná evidence  S/5 1)
557    Záležitosti národnostních menšin   V/5

 

Název agendy: Protialkoholní záchytná stanice
Zpracovávané OÚ: Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, zaměstnavatel, praktický lékař, dokumentace subjektu údajů, podpis, údaje o zdravotním stavu
Právní základ: 372/2011 Sb., - Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích
Účel zpracování: Právní povinnost
Přenositelnost: Ne
Námitka: Ne
Archivní doba: 526 Zdravotnická soustava
526.1 Zařízení a organizace zdravotnické soustavy V/5
526.2 Registrace nestátních zdravotnických zařízení V/510)
526.6 Zdravotnická zařízení zřizovaná obcí V/5

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317